Strieborným partnerom projektu LOG-IN na Slovensku je SysTech Group – spoločnosť podporujúca inovácie v logistike.

„Premýšľajte inovatívne a otvorte sa novým možnostiam bezpilotnej mobility poskytovaných spoločnosťou Systech Group s.r.o.“

SysTech Group s. r. o. je spoločnosť s technickým zázemím, ktorá je silne orientovaná na nové trendy v technológiách pre riešenie koncepčných logistických systémov a ich realizáciu. Skupina SysTech Group s.r.o. pôsobiaca na Slovenskom trhu od roku 2012 v tomto roku vstupuje spojením join venture s novým zahraničným partnerom Kivnon Logistika, Španielsko. Strategické partnerstvo bude mať podobu spoločného podniku slovenskej spoločnosti. Obidve spoločnosti sú silne zamerané na výrobu robotických bez-oblsužných vozíkov AGV, mobility a ich aplikácií v nasadení novej priemyselnej generácie Industry 4.0 SysTech Group s.r.o. a Kivnon Logistika S.L. rozširuje svoje ambície aj do okolitých štátov aby upovedomila na svoje produktové portfólio a naplnila cieľ konkurencieschopnosti.

Portfólio:

Vývoj a výskum
Priemyselné inžinierstvo a design
Technologické inovácie
Výroba robotických vozíkov a ich aplikácií
Automatizované vertikálne sklady
Komplexná logistika
Servisné služby