19. dubna 2018
Fórum LOG-IN na Slovensku

Květen 2018
Spuštění nového ocenění LOG-IN v ČR

17. října 2018
Fórum LOG-IN v ČR, první Galavečer logistické inovace, ocenění LOG-IN z ČR

Listopad 2018
Spuštění nového ocenění LOG-IN na Slovensku

11. dubna 2019
Fórum LOG-IN na Slovensku, první Galavečer logistické inovace, ocenění LOG-IN ze Slovenska

14. května 2019
Vydání ročenky LOG-IN 2018, distribuce s časopisem Systémy Logistiky a na kongresu EASTLOG

Červen 2019
Zahájení registrace do druhého ročníku Ocenění LOG-IN

6. září 2019
Ukončení registrace do druhého ročníku Ocenění LOG-IN

Září – říjen 2019
Hlasování pro Ocenění LOG-IN

21. listopadu 2019
Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku Ocenění LOG-IN na galavečeru konaném v rámci 16. ročníku fóra LOG-IN v O2 UNIVERSUM v Praze.