13. května 2021

Česko-slovenské online fórum LOG-IN
Letos živě přenášeno z Prahy a Bratislavy

V současné době není bohužel možné uspořádat fyzické akce, ale logistický trh stále potřebuje inspiraci. Proto i fórum LOG-IN inovuje a uskuteční se v květnu jako česko-slovenské online fórum inovace v logistice.