Strieborným partnerom projektu LOG-IN na Slovensku je Smurfit Kappa – spoločnosť podporujúca inovácie v logistike.