Bronzovým partnerom projektu LOG-IN na Slovensku je Georg Utz – spoločnosť podporujúca inovácie v logistike.

Georg Utz AG v mestečku Bremgarten (Švajčiarsko) je sídlom skupiny Utz s celosvetovou pôsobnosťou. Vo Švajčiarsku zabezpečuje približne 200 zamestnancov z úseku výroby, logistiky a vývoja, aby sa k zákazníkom dostávali účelné a kreatívne výrobky, ktoré slúžia na skladovanie, dopravovanie, vychystávanie a prepravu. Vo svojej takmer 70-ročnej histórii sa spoločnosť Utz vyvinula z malého podniku zabezpečujúceho výrobu nástrojov na úspešnú medzinárodnú skupinu firiem. Táto skupina zamestnáva celosvetovo vyše 900 kvalifikovaných odborníkov na plasty. Ďalšie výrobné prevádzky skupiny Utz sú etablované v Nemecku, Anglicku, Francúzsku, Poľsku, USA, Číne a v Mexiku. Vo Švajčiarsku využíva spoločnosť Utz pre svoju výrobu lisovstrekovaním a ťahaním za tepla výhradne prírodnú energiu z vodných elektrární. Ekologický prístup sa vo firme Utz prejavuje takmer všade: v spotrebovanej energii, v opakovanom používaní všetkých výrobkov a v obehu materiálu s garantovanou možnosťou vrátenia a recyklácie výrobkov po uplynutí ich životnosti.

Správna voľba balenia, začlenenie do jestvujúcich logistických systémov a hospodárne využívanie dopravníkov sú faktorom úspešnosti každého moderného výrobného podniku. Používanie vratných obalov v logistike sa pozitívne prejavuje ekonomicky v každom podniku a ekologicky v našom životnom prostredí. Vo vratných výrobkoch spoločnosti Utz je zakotvená myšlienka neustálej opakovanej použiteľnosti. Vratné obaly spoločnosti Utz absolvujú tento kolobeh ročne až 30 krát, a to po dobu 10 až 30 rokov:

  • stohovateľné prepravky RAKO a EUROTEC v rozmeroch EUR
  • prepravky GALIA a KLT podľa normy VDA 4500
  • priestorovo úsporné prepravky a boxy sklápacie, skladacie a vsúvacie
  • palety pre rôzne požiadavky v rozmeroch EUR a ISO
  • paletové zásobníky skladacie KLAPA a pevné PALOXE
  • nosiče súčiastok a špeciálne zásobníky navrhnuté a vyhotovené podľa požiadaviek zákazníkov
  • prepravné vozíky
  • našim zákazníkom ponúkame tiež moťnosť úpravy štandardných výrobkov na atypické rozmery
  • celý sortiment výrobkov ponúkame zo štandardných materiálov, recykovaných materiálov a tiež z materiálov ESD

 

Vaša kontaktná osoba na Slovensku:

Jaroslav Freund
Obchodný manažér pre Slovensko
Tel: +421 (0)905 733 472
E-Mail: jaroslav.freund@utzgroup.com