Stříbrným partnerem projektu LOG-IN v Čechách je GS1 Czech Republic – společnost podporující inovace v logistice.

GS1 Czech Republic je tuzemské zastoupení globální standardizační organizace GS1. GS1 (dříve EAN) se 45 let věnuje vývoji, údržbě a implementaci globálních standardů a praktických řešení s cílem dosažení vyšší efektivity a přehlednosti v rámci dodavatelských řetězců napříč různými sektory ve více než 150 zemích světa. Systém GS1 je globálně nejrozšířenějším souborem integrovaných standardů pro identifikaci, automatický sběr dat a jejich komunikaci mezi obchodními partery zejména v oblasti obchodu a logistiky.
GS1 Czech Republic je neziskové, nezávislé zájmové sdružení právnických osob s více než třicetiletou úspěšnou existencí na českém trhu. Předmětem činnosti je koordinace, metodika a poradenství pro Systém GS1 na území České republiky. Sdružení je jediným autorizovaným pracovištěm v České republice, kde je možné se do Systému GS1 zaregistrovat.