Bronzovým partnerem projektu LOG-IN v Čechách je Toyota Material Handling – společnost podporující inovace v logistice.

Toyota Material Handling CZ s. r. o., je předním dodavate­lem bezpečných řešení pro manipulaci, skladování a logistiku s minimálním vlivem na životní prostředí a s nízkými provozními náklady pro všechna odvětví ekonomiky. Toyota se profiluje jako finančně stabilní partner, jehož koncepce se dlouhodo­bě vyplácejí partnerům všech velikostí.

Základem úspěchu je široká produktová skladba tradičních vozíků i inovativních řešení v oblasti standardních i speciálních regálových systémů, automatizace (Au­topilot, Radioshuttle) nebo alternativních pohonů (li-ionové baterie, CNG, palivové články). Osvědčené čelní vozíky Toyota Tonero a Traigo, skladová technika všech řad (BT Lifter, BT Levio, BT Staxio, BT Optio, BT Reflex, BT Vetor, BT Movit) i tahače jsou podpořeny servisním zázemím s vynikajícím pokrytím, krátkými reakčními časy, rychlou dodávkou originál­ních náhradních dílů a vysokou efektivností a spolehlivostí servisních zásahů.

Úspěch u zákazníků podtrhuje kvalifikované odborné poradenství v oblasti bezpečnosti, důklad­né školení řidičů, na míru připravené vari­anty financování s využitím různých forem pronájmů a servisních kontraktů, analýzy výkonových a provozních charakteristik vozíků i jejich obsluhy pomocí osvědčené­ho fleet managementu I_Site.

www.toyota-forklifts.cz