Bronzovým partnerem projektu LOG-IN v Čechách je ANASOFT – společnost podporující inovace v logistice.

Společnost ANASOFT byla založená v roce 1991 a již víc než 25 let působí v oblasti technologických inovací. Vyniká při vytváření softvérových aplikací, které podporují digitální transformaci podniků a pomáhají jim uspět na jejich cestě do buducnosti. V oblasti průmyslu a logistiky působí od roku 2004 a v současnosti ponouká již čtvrtou generaci Smart Industry řešení EMANS. Mezi další produkty patří systém pro elektronické podpisování dokumentů, který jako špičkové podnikové mobilní řešení doporučují světoví lídři jako Samsung nebo BNP Paribas. Společnost je též tvůrcem popředního systému pro správu nemovitostí, který řídí účty a data víc než půl milionu bytů.

V roce 2009 byla společnost ANASOFT vyhlášená za „ IT firmu roka“ a získala několik nejvyšších ocenění za svoji činnost v oblasti společenské zodpovědnosti, především oceněni Via Bona za významný přínos k rozvoji společnosti a komunity.

ANASOFT investuje do výzkumu a vývoje v různých oblastech svého portfolia, například do samoučících a auto-optimalizačních  algoritmů, 3D počítačového viděni a bezdotykového ovládání gesty, do konceptu průmyslového internetu věcí, multifaktorové biometrické autentifikace a kybernetické bezpečnosti.

PORTFOLIO:

Smart Industry řešení EMANS vybudované na principech Průmyslu 4.0 představuje řídicí systém moderních podniků. Jeho rozsáhlá funkcionalita a vlastnosti umožňují efektivně plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé operace a procesy ve výrobě, logistice, údržbě a kontrole kvality. EMANS zabezpečuje zvýšení výrobního potenciálu, jeho kvality i rozšíření flexibility produkce.

Díky využití inovativních technologií, decentralizované architektury a interoperability průmyslového internetu věcí umožňuje Smart Industry řešení EMANS podniku zvyšovat celkovou efektivnost optimalizací produkční kapacity, minimalizací prostojů a rozšiřováním potenciálu výrobních zdrojů.

Modulárnost řešení EMANS umožňuje personalizovanou implementaci pro aktuální potřeby nebo konkrétní výzvy podniku. Nezávislost od typů a výrobců automatizačních zařízení dává řešení EMANS široké možnosti integrace bez ohledu na velikost podniku nebo jeho zaměření.

Implementace Smart Industry řešení v logistice umožňuje automatizaci logistických procesů na základě využití principů kyberfyzických systémů. Kromě rozšiřování kapacity a kvality výkonnosti dochází i ke zvýšení flexibility jednotlivých operací v celém dodavatelském řetězci od logistiky nákupu, inbound a outbound logistiky, správy skladu, intralogistiky až po logistiku přepravy. Jednotlivé operace řídí autonomní a samo-učící se algoritmy a systém jako samo-optimalizační řešení předjímá a předchází vzniku incidentů v strojních, materiálových a lidských zdrojích. Bezpečnost, spolehlivost a flexibilnost systému vnášejí přidanou hodnotu do procesů v dodavatelském řetězci.