Bronzovým partnerem projektu LOG-IN v Čechách je Aberle – společnost podporující inovace v logistice.

Společnost Aberle GmbH se sídlem v Leingartenu v Bádensku-Württembersku je generálním dodavatelem automatizovaných intralogistických systémů a dynamických automatizačních projektů. Společnost Aberle funguje jako systémový integrátor nezávislý na výrobcích, který dodávanou techniku silně individualizuje. Svým zákazníkům podnik nabízí poradenství, projektování, vývoj softwaru, realizaci projektů i servis a údržbu. Reference firmy zahrnují jednoduché i velmi složité intralogistické projekty v nejrůznějších oborech. Podnik působí v oboru systémové integrace a je součástí divize logistických systémů mezinárodního technologického koncernu Körber.

Společnost Körber Logistics Systems GmbH z mezinárodního technologického koncernu Körber je předním dodavatelem plně integrovaných aplikací pro optimalizaci komplexních interních a externích logistických procesů. Pod společnou značkou Körber Logistics dodává digitalizovaná řešení pro Smart Factory (výrobní logistiku), sklady, distribuční střediska, elektronické obchodování a řízení celého dodavatelského řetězce. Zastřešující značka spojuje tři oblasti: systémovou integraci, produktová řešení a software. Ty nabízejí širokou škálu výrobků a služeb od systémové integrace přes skladovou, paletizační, depaletizační a dopravní techniku až po software.

Körber AG je holdingovou společností nadnárodního koncernu, který má po celém světě asi 12 000 zaměstnanců. Koncern sdružuje přední technologické podniky s více než 140 výrobními, servisními a distribučními společnostmi. Pobočky Körber po celém světě kombinují přednosti globální organizace se specializací a flexibilitou středně velkých podniků, které svým zákazníkům nabízejí řešení, výrobky a služby pro automatizaci, logistické systémy, obráběcí stroje, farmaceutické systémy, papírenský a tabákový průmysl, investice do podniků a digitalizaci.