Ako sa prihlásiť?

Registrovať inovatívny produkt, projekt alebo inovátorskú osobnosť, která by si podľa Vás zaslúžila titul „Fachman roku“, je možné prostredníctvom jednoduchého formulára

→ stiahnuť formulár

Formulár nám, po vyplnení prosím zašlite emailom na emilia.gondorova@atoz.cz.

Následne Vás budeme kontaktovať s potvrdením účasti v súťaži.

Uzávierka prihlášok je 11.3.2019.

Podmienky súťaže

Súťaž bude prebiehať v 3 základných  kategóriách: Technická a technologická inovácia roku, Projektová inovácia roku a Fachman roku.

Technická a technologická inovácia roku: zaradené do súťaže môžu byť produkty uvedené na trh počas posledných 12 mesiacov (manipulačná technika, regálové systémy, dopravníky, IT software i hardware, automatizačné a robotické zariadenia apod.) Kritériom pre zaradenie produktu do súťaže je predovšetkým inovatívnosť, využitie produktu v praxi, výhody oproti podobným konkurenčným produktom a celkový prínos produktu.

Projektová inovácia  roku: zaradené do súťaže môžu byť projekty realizované počas posledných 12 mesiacov (zavedenie nových technológií, procesov, vybavenia apod.) Kritériom pre zaradenie projektu do súťaže je predovšetkým inovatívnosť hlavnej myšlienky, využitie nových postupov alebo zariadení a celkový prínos projektu.

Tieto tri kategórie budú hodnotené predovšetkým online hlasovaním, a to hlavne čitateľskou základňou odborného časopisu Systémy Logistiky a odberateľmi spravodajských newsletterov.

Fachman roku: zaradená do súťaže môže byť osobnosť, ktorá sa profesne pohybuje na logistickom trhu, podporuje inovácie v logistike a prispieva k rozvoju inovatívnych projektov.

Hlasovať o ocenení Fachman roku budú členovia Klubu logistických manažérov v samostatnom hlasovaní. Tí môžu tiež nominovať ďalšie osobnosti okrem prihlásených prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Vyplnením formulárov a pripojením obrazových príloh prihlasovateľ potvrdzuje súhlas s pravidlami súťaže aj so spracovaním osobných údajov.

Formulár je nutné zaslať na uvedenú emailovú adresu do 1. 3. 2019. V priebehu marca bude potom prebiehať hlasovanie a víťazi budú vyhlásení 11. 4. 2019 na Galavečere logistickej inovácie, ktorý je súčasťou fóra LOG-IN.