Ako sa prihlásiť?

Registrovať inovatívny produkt, projekt alebo inovátorskú osobnosť, ktorá by si podľa vás zaslúžila titul „Fachman roka“, možno prostredníctvom jednoduchého formulára.

stiahnuť formulár

Formulár nám, prosím, po vyplnení zašlite emailom na terezia.radkova@atoz.sk.

Následne vás budeme kontaktovať s potvrdením účasti v súťaži.

 

Podmienky súťaže

Súťaž bude prebiehať v 4 základných kategóriách: Technická a technologická inovácia roku, Projektová inovácia roku, Inovácia v logistických realitách a Fachman roka.

Technická a technologická inovácia roka: Zaradené do súťaže môžu byť produkty uvedené na trh počas posledných 12 mesiacov (manipulačná technika, regálové systémy, dopravníky, IT softvér aj hardvér, automatizačné a robotická zariadenia a pod.). Kritériom pre zaradenie výrobku do súťaže je predovšetkým inovatívnosť, využitie produktu v praxi, výhody proti podobným konkurenčným produktom a celkový prínos produktu.

Projektová inovácia roka: Zaradené do súťaže môžu byť projekty realizované počas posledných 12 mesiacov (zavedenie nových technológií, procesov, vybavenia a pod.). Kritériom pre zaradenie projektu do súťaže je predovšetkým inovatívnosť hlavné myšlienky, využitie nových postupov alebo zariadenia a celkový prínos projektu.

Inovácia v logistických realitách: Do súťaže môžu byť zaradené projekty realizované počas posledných 12 mesiacov (kolaudácia budovy). Kritériom pre zaradenie realitného projektu do súťaže je jeho inovatívnosť vo využití materiálov, technológií, udržateľnosť a celkový prínos realitného projektu pre okolie.

Tieto tri kategórie budú hodnotené prostredníctvom online hlasovania, a to najmä čitateľskou základňou odborného časopisu Systémy Logistiky a odberateľmi spravodajských newsletterov.

Fachman roka: Zaradená do súťaže môže byť osobnosť, ktorá sa profesne pohybuje na logistickom trhu, podporuje inovácie v logistike a prispieva k rozvoju inovačných projektov.

Hlasovať o ocenenie Fachman roka budú členovia Klubu logistických manažérov v samostatnom hlasovaní. Tí môžu tiež nominovať ďalšie osobnosti okrem prihlásených prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Vyplnením formulára a pripojením obrazových príloh prihlasovateľ potvrdzuje súhlas s pravidlami súťaže aj so spracovaním osobných údajov.

Formulár je nutné zaslať na uvedenú emailovú adresu do 15. 9. 2021. Od 20. 9. – 12. 11. 2021 bude prebiehať hlasovanie a víťazi budú vyhlásení 25. 11. 2021 na galavečere logistických inovácií, ktorý sa bude konať na kongrese SLOVLOG.