Vodní hospodářství průmyslové nemovitosti v Týništi nad Orlicí

Kategorie: Inovace v logistických realitách

Inovace #6

Přihlašovatel: Demaco

Průmyslová hala o velikosti 13 651 m2 s možností expanze o dalších 4 500 m2 stavěná na míru společnosti Cataler, která se zabývá výrobou katalyzátorů pro osobní automobily, byla postavena v Týništi nad Orlicí a předána do provozu před plánovaným termínem. Demaco dodalo halu dle standardu „dmc construct 4.0“ pro chytré budovy. Inovace tkví v zacházení s dešťovou vodou, která je mimo jiné použita přímo v technologii společnosti Cataler. Technologická voda je následně čištěna ve vlastní čističce odpadních vod a dále svedena do velkokapacitní podzemní retenční nádrže o velikosti 900 m3. Do retenční nádrže je dále napojen systém drenážního potrubí, který má celkovou délku 1,2 km a je proveden po celém obvodě objektu. S ohledem na jílovité podloží tento systém zlepšil retenci území a tím zpomalil odvod dešťové vody z pozemku, který v minulosti přispíval k lokálním záplavám při přívalových deštích. Voda z retenční nádrže je dále využívána pro závlahový systém a pro pravidelné doplnění požární nádrže o velikosti 90 m3. Teprve přebytečná voda odtéká do propustku, který dále odvádí vodu do blízké vodní nádrže. Zpomalení odvodu povrchové vody z území nebo její zasakování do podzemních rezervoárů je jedním z klíčových atributů developmentu v podání společnosti Demaco.

Vaše hodnocení je (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest