Optimalizace výrobního cyklu

Kategorie: Inovace v logistických realitách

Inovace #4

Přihlašovatel: P3 Logistic Parks

Objekt se nachází v areálu P3 Prague D11. Společnost HOWDEN ČKD Compressors chtěla přemístit stávající provoz z původní již nevyhovující haly ve Vysočanech o velikosti cca 45.000 m2 do nového objektu DC7 o velikosti 5.184 m2. Jedná se o technologický provoz, který se zabývá servisem a opravami velkých kompresorů a kompresorových stanic.

Úkolem bylo optimalizovat celý výrobní proces tak, aby i s velkým úbytkem plochy nedošlo k narušení těchto procesů, naopak cílem bylo jejich zjednodušení a zkrácení časových úseků mezi jednotlivými činnostmi.

Pro zajištění plynulého chodu jednotlivých výrobních operací je plocha haly pokryta portálovými jeřáby s různou sílou zdvihu.

V hale je rovněž umístěna technologie vysokorychlostního vyvažování. Umístění této technologie do haly vyžadovalo značnou technickou přípravu spočívající zejména v:

  • Vyhotovení železobetonových základů s prostorem pro technickou obsluhu technologie.
  • Vyhotovení technologických kanálů pro přívody médií
  • Instalace trafostanice o výkonu 2MW s atypickým výstupem 690 V

Pro transport těžkých kusů v hale slouží rovněž v podlaze zabudovaná kolejová dráha.

Vaše hodnocení je (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest