Inteligentná automatizácia e-commerce a retail logistiky Dedoles

Kategória Projektová inovácia roku
Inovácia 4

Prihlasovateľ: ANASOFT

Prudko rastúca e-Commerce spoločnosť Dedoles plánovala expanziu do ďalších 12 krajín  a dvojnásobné zvýšenie odbytu. Naplnenie týchto strategických cieľov si vyžadovalo prudké zefektívnenie procesov skladovej a zásobovacej logistiky spoločnosti.

Jadrom skladovej a vnútropodnikovej logistiky sa stal inteligentný riadiaci systém Warehouse Execution System – EMANS WES – od spoločnosti ANASOFT. Systém využíva nové technológie  ako internet vecí (IoT), internet služieb (IoS), digitálne dvojčatá (softvéroví boti), inteligentné algoritmy, rozšírenú a kolektívnu inteligenciu. Tieto technológie okrem iného umožňujú autonómne a efektívne riadiť naskladňovanie tovaru, vychystávanie a vyskladňovanie zákazníckych objednávok použitím dynamických stratégií (napríklad klastrové vychystávanie, dynamický slotting zásob) a inovatívnych logistických princípov (napríklad zrkadlenie skladových zásob – SKU mirroring) optimalizujúcich celkovú výkonnosť zásobovacích a skladových operácií.

Systém EMANS WES zefektívňuje vychystávanie a expedíciu rastúceho počtu zákazníckych objednávok. Ako modulárny a škálovateľný systém umožňuje spoločnosti flexibilne a dynamicky riadiť a rozširovať prevádzkové postupy v súlade s novými exportnými stratégiami, rastúcim a rotujúcim sortimentom. Systém významne rozširuje agilnosť distribučných procesov a zabezpečuje hladké riadenie zákazníckych objednávok aj v prípade extrémnych výkyvov a intenzívnych špičiek.

Výsledky projektu:

 • skrátenie času vychystania a expedovania zákazníckych objednávok vďaka optimalizácii vychystávacích (pickovacích) trás
 • inteligentné naskladňovacie stratégie sa podieľajú na vyššej efektivite využitia kapacity skladu
 • zvýšenie celkovej kvality logistických procesov elimináciou chybovosti pri naskladňovaní, vychystávaní a expedícii
 • optimalizácia prevádzkových nákladov a produkcie odpadu digitálnym obehom a archiváciou dokumentov  (dematerializácia prevádzkových procesov)
 • zvýšenie spoľahlivosti skladovacích procesov vďaka automatizácii vybraných rozhodovacích činností
 • zrýchlenie odozvy na zmeny zákazníckych potrieb a požiadaviek trhu
 • dynamické škálovanie vychystávania pri vrcholoch sezóny
 • zväčšenie priepustnosti skladu o 170% v porovnaní so stavom pred implementáciou systému EMANS WES
 • výrazná redukcia času potrebného na zaučenie (on-boarding) nových operátorov skladu

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):

Doporučte přátelům
 • gplus
 • pinterest