• IMG_4484-foto-myčka-velké-rozlišení.jpg
  • IMG_4489-foto-myčka-velké-rozlišení.jpg
  • mobilní-myčka04-V.jpg

Kategorie Technická a technologická inovace roku
Inovace 4/20

Přihlašovatel: STILL ČR

Mobilní myčka vozíků má velkou výhodu v tom, že v okamžiku, kdy si klient dohodne termín mytí vozíků, myčka přijede přímo ke klientovi, tzn. že odpadá jakákoliv starost, jak a kam vozíky na mytí přepravit. Druhá důležitá starost klientů je, kam a jak naložit s odpady, které vznikají při mytí manipulačních vozíků. O fyzické mytí vozíků se bude starat profesionálně proškolený tým dvou lidí, který přesně ví jak vozíky umýt, aby nedošlo při mytí k jejich poškození, jelikož se jedná o mytí elektrických a spalovacích čelních vozíků.
Myčka je konstrukčně vyvinutá tak, že se jedná o naprosto samostatné mycí zařízení. Nevyžaduje žádný přístup k elektrice nebo k vodnímu zdroji, o elektriku se stará elektrocentrála a voda je umístěna ve speciálních vanách, které pojmou tři kubíky vody. Celý proces mytí je naprosto ekologický, jelikož zařízení je technicky a konstrukčně vyvinuto tak, že zachycuje veškeré kapalné a pevné nečistoty, které při mytí vozíku vznikají. Na zařízení je zabudována mobilní ČOV-čistírna odpadních vod, která bude hlídat a hlásit případnou výměnu znečištěné lázně, která se bude při mytí vozíků používat. Toto technické zařízení podléhá systému ADR a ČSN EN ISO 14001:2016.
Celý proces od přijetí objednávky, přes naplánování termínu až po finální realizaci mytí a následnou fakturaci bude zastřešovat tým servisních dispečerů. Vše bude podporováno moderním ERP systémem pro plánování a systémem Tom-Tom, do kterého budou přenášeny on-line požadavky, kam má obsluha mobilní myčky jet a jaké vozíky budou umývat.

Vaše hodnocení (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest