• Fáze-Analýza.jpg
  • Fáze-Linde-Safety-Scan.jpg
  • Fáze-Vyhodnocení.jpg
  • Vyhodnocení-podpora-zákazníka.jpg

Kategorie Projektová inovace roku
Inovace 16/20

Přihlašovatel: Linde Material Handling Česká republika

Linde Safety Scan je určen pro firmy, které chtějí snížit počet úrazů ve skladech. Je vhodný pro provozy, kde se setkává manipulační technika s pěší obsluhou skladu. Do firem přináší svým holistickým přístupem a přesnou metodikou nezávislý pohled zvenčí.
Projekt začíná úvodním brífinkem, představením projektu a jeho možností. Následuje strukturovaný workshop a analytická část. V průběhu analýzy je metodicky zpracovávána dokumentace s návrhem opatření ke zvýšení bezpečnosti. Provozovatel sám pak rozhodne, která opatření chce implementovat. Poradce Linde Safety Scan zajišťuje další podporu, společné je i vyhodnocení projektu a splnění jeho cílů.
Co zákazníci o projektu také říkají? „Některá místa jsme dosud nevnímali jako nebezpečná. Až když jsme se dozvěděli, co se na podobném místě stalo jinde, udělali jsme celkem jednoduché opatření.“
„Věděli jsme, že výjezd vozíků na vnitrozávodovou komunikaci není úplně v pořádku. Ale až Linde Safety Scan nám přinesl inspiraci, jak jednoduše a vtipně se to dá vyřešit.“
Safety Scan je součástí projektu Linde Material Handling „Vize 0“, celostního přístupu k omezení počtu pracovních úrazů při manipulaci s materiálem.

Vaše hodnocení (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest