Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací

Kategorie: Projektová inovace roku

Inovace #7

Přihlašovatel: ADLER Czech

Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi a kogenerací je kombinací FVE s výkonem 296 kWp, akumulačních baterií s kapacitou až 360 kWh, kogeneračních jednotek, chytrého nabíjení elektromobilů a manipulačních strojů, měření a regulace. Vedle zvýšení soběstačnosti ve využívání energií v rámci činnosti společnosti a finančních úspor má projekt jednoznačný přínos pro celkové snížení emisí a skleníkových plynů stejně jako pro stabilizaci provozu distribuční soustavy. Podporuje ekonomický rozvoj MS kraje a růst ekonomiky ČR. Environmentální přínosem je rovněž skutečnost, že projekt byl realizován bez záboru nové půdy a bez dalších stavebních aktivit.

Projekt je jednoznačně nejinovativnějším projektem v dané oblasti v ČR i na světové úrovni. Toto konstatování vychází ze znaleckého posudku o unikátnosti technologie, který zpracoval odborník z ČVUT Praha. Dle jeho názoru je inovativní také z pohledu procesní inovativnosti. Aplikovaná technologie disponuje patentem a získala ocenění na národní i mezinárodní úrovni, má potenciál změnit zažité postupy v chování uživatele a jednoznačně nastoluje synergické vtahy v jeho podnikatelském prostředí. Zmíněnou technologii používají jako základ vědecké články excerpované v databázi WoS a pojednávající o nových metodách akumulace energie. Komplexně lze hovořit o skokové a nekonvenční invenci v řešení skladové a logistické tematiky.

Roční úspora emisí CO2 FVE dle vyhlášky 425/2004 dosahuje 291,04 t

Roční úspora energií FVE je stanovena na 248,75 MWh, což ve finančním vyjádření (při ceně energií v době zpracování) představuje 922 879 Kč.

Harmonogram projektu FVE: Přípravná fáze od roku 2017, realizační fáze: 06-09/2019

Doba návratnosti FVE 7 – 8 let

Realizace kogeneračních jednotek: 03/2018

Doba návratnosti kogeneračních jednotek: 3 – 4 roky

Projekt FVE byl spolufinancován EU z výzvy OP PIK – 70 % způsobilých výdajů projektu.

Pouster – ADLER energie

Video skladové a logistické centrum Ostrava https://www.youtube.com/watch?v=xC6Q7X_LpBI

Vaše hodnocení je (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest