Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 5/13

Prihlasovateľ: HOPI s.r.o.

ROBOTI UŽ NIELEN VO VÝROBE

Spoločnosť HOPI s.r.o. sa rozhodla zmodernizovať a zefektívniť vyskladnenie mliekárenských výrobkov a v spolupráci so spoločnosťou Hollandia zahájila výnimočný projekt robotizovaného mixovacieho pracoviska. V rámci supply chain je ojedinelé, že sa táto časť procesu nerealizuje priamo vo výrobnom závode, ale až v centrálnom logistickom sklade. K tomuto kroku obe spoločnosti dospeli na základe vízie, že modernými a efektívnejšími technológiami ako sú roboti a postupná automatizácia prevádzok budú konkurenčnou výhodou na logistickom trhu vo výhľade ďalších rokov.

Za vytýčené ciele pilotného projektu medzi dvoma dcérinými spoločnosťami HOPI HOLDING a.s. byli stanovené:

  • Úspora financií za ľudskú prácu z dlhodobého hľadiska,
  • Zníženie chybovosti a zvýšenie kvalitatívnych parametrov,
  • Vyššia konkurencie-schopnosť
  • Schopnosť pružne reagovať na zákaznícke požiadavky z hľadiska nárastu objemov
  • Čo najefektívnejšie využiť ponúkaný priestor

Požiadavok na kapacitu zmixovaných bola aspoň 200 v ideálnom prípade 250 paliet za 16 h ako i možnosť mixovať rôzne varianty jednotlivých produktov v priemere 75mm nebo 95mm podľa zákazníckych požiadaviek.

Za pomoci špičkových robotov značky Fanucbyla navrhnutý a zkonstruovaný mixovací stroj, ktorý umožňuje zabezpečiť hodinový výkon 12-15 paliet zmixovaných produktov. Zároveň je možné meniť typ kartónov vkladaných na začiatok stoja. Zpôsob uchopovania produktov za pomoci chapadiel umožní i mixovanie rôznych variant tovaru podľa potrieb zákazníkov.

Kľúčové prvky mixovacieho stroja sú roboti s priemyselnými ramenami. Obsluhujúci pracovník na začiatku vyberie jedinečný obsluhujúci program, který bol vytvorený na základe požiadavkov zákazníka. Jeden robot vyberá požadované príchute podľa potreby, druhý robot mixuje a tretí umiestňuje produkty v kartónoch na pripravenú paletu, ktorá sa automaticky zabalí a je pripravená na expedíciu či uskladnenie.

Celý stroj obsluhuje iba jeden pracovník a jeden manipulant odoberá palety mixovaného tovaru pre ďalšie skladové manipulácie.

Celková investícia do projektu 16mil Kč s návratnosťou do desiatich rokov.

Manuálny spôsob riešenia mixováných produktov spoločnosti Hollandia vyžadoval podľaveľkosti objemov tovaru 10-15 pracovníkov na 8h smenu 7 dní v týždni.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest