GX Active Safety

Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 6/13

Prihlasovateľ: GX SOLUTIONS

GX Active Safety – systém pre zvýšenie bezpečnosti v logistickej prevádzke podniku

GX Active Safety je antikolízny systém pre zvýšenie bezpečnosti osôb a ochrany majetku vo výrobných prevádzkach, skladoch prípadne iných oblastiach priemyslu. Vďaka automatickej detekcii a vzájomnej interakcii medzi technikou (iným objektom) a pracovníkmi eliminuje nehody. Má dopad aj na plynulý chod logistickej prevádzky vďaka predchádzaniu nežiadúcim kolíziám.
Príklady použitia:
1. Prevencia nehôd vďaka predchádzaniu vzájomným kolíziám techniky.
2. Detekcia blízkosti osôb vďaka automatickým upozorneniam osoby aj vodiča na možný stret.
3. Automatické riadenie elektrických zariadení podľa vzdialenosti, napr. automatické otváranie brán a závor.
4. Automatické spomalenie techniky v definovaných oblastiach prevádzky
Manipulačná technika akéhokoľvek druhu a výrobcu je vybavená detekčnou jednotkou. Osoby sú chránené personálnou jednotkou, ktoré sú v rôznych prevedeniach napr. náramkové hodinky, prívesky, klipy a pod. Systém signalizuje alarm kombináciou zvuku, vibrácie a blikania počas celej doby výskytu v zóne alarmu. Technika môže byť vybavená aj terminálom, cez ktorý je vodič upozornený na blížiacu sa osobu alebo ďalšiu techniku.

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest