Dosledovatelnost sudů v logistickém řetězci

Kategorie: Technická a technologická inovace roku

Inovace #14

Přihlašovatel: ICZ Group

Systém dosledovatelnosti sudů umožňuje získávat, uschovávat a vyhodnocovat informace o aktuálním stavu každého sudu ve všech fázích jeho životního cyklu. Každý sud je identifikován unikátním číslem umístěným na sudu ve formě 1D/2D čárového kódu nebo RFID tagu. Konfigurovatelný životní cyklus sudu obsahuje všechny stavy a přechody mezi nimi (transakce), které je třeba sledovat (pořízení sudu, vstup prázdného sudu do stáčecí linky, naplnění sudu, vychystání plného sudu, expedici plného sudu ze skladu, vykládku plného sudu u odběratele, nakládku prázdného sudu u odběratele, příjem prázdného sudu do skladu, poškození sudu a jeho opravu nebo vyřazení, apod.), hlídá se rovněž revizní interval sudu (po jeho dosažení by se sud již neměl do provedení nové revize používat). Systém umožňuje získávat potřebná data jak z vlastních koncových zařízení (mobilních terminálů), tak z dat převzatých prostřednictvím otevřeného rozhraní z jiných systémů (MES, WMS, TMS). Získaná data lze použít jak pro zjišťování historii jednotlivých sudů, tak pro vyhodnocování parametrů a zákonitostí logistického řetězce. Systém uvedený do provozu v roce 2020 v Budějovickém Budvaru je použitelný všude tam, kde se pracuje s logistickými jednotkami obdobného charakteru.

Vaše hodnocení je (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest