Kategória Technická a technologická inovácia roku
Inovácia 8/13

Prihlasovateľ: DHL Exel Slovakia s.r.o.

Dopravník ( linka ) na čistenie paliet od zvyšného odpadu po spotrebovaní materiálu

Dopravník bol navrhnutý tak aby sme odstránili čakacie doby pri výmene zásobníkov vysokozdvižným vozíkomna ploche čistenia, zvýšili bezpečnosť pri práci (BOZP), ergonómiu pracoviksa, zminimalizovali čas potrebný na chôdzu a nadstavili plynulý proces čistenia paliet.

Pri výmene pracovník čistenia z bezpečnostných dôvodov musel odstúpiť z miesta čistenia paliet a počkať kým vysokozdvižný vozík nedokončí výmenu s rozložením paliet. Následne pracovník mohol začať čistiť palety na zemi v neergonomickej výške kde sa musel zohýbať na úroveň podkolenia pri každej palete. Napriek ideálnemu rozloženiu paliet musel pracovník prekonávať veľké vzdialenosti k lisom na spracovanie odpadu. Samotný vysokozdvižný vozík čakal kým pracovník skončí  čistenie paliet,aby mohol palety nastohovať a odviezť do skladu. V tomto stave bol proces veľmi zdĺhavý a nebezpečný pre pracovníka čistenia, nakoľko sa okolo neho pohybovala neustále technika, rozkladali a stohovali sa palety.

Pri dopravníku pracovník neprichádza s technikou do kontaktu a je mimo ohrozenia v prípade nesprávnej manipulácii s paletami. Čistenie palety sa vykonáva v ergonomickej výške pričom sa nenamáha chrbtica a vysokozdvižný vozík môže zásobovať a odoberať palety bez čakania na dokončenie procesu čistenia.

Pracovníkovi čistenia prichádzajú znečistené zásobníky automatickypo dopravníku a po vyčistení a stlačením tlačidla paletu odošle k vysokozdvižnému vozíku na zaskladnenie. Ďalším prínosom je možnosť využiť LCD obrazovky na sledovanie spracovaných objemov pre každého pracovníka samostatne čo umožnilo optimalizovať výkon pracovníkov, nastavenie zmenových targetov a prehľad celkových zmenových udalostí.

Na LCD obrazovke je možnosť vidieť: aktuálny počet vyčistených zásobníkov, zmenový target, plnenie plánu v %, predurčený čas na vyčistenie jednej palety ( target ), priebežný čas za aký čistí pracovník paletu,rozdiel koľko má byť vyčistených vs. skutočnosť, 10 dňovú históriu vyčistených zásobníkov na zmenách (dátum, R- ranná; P- Poobedná; N-Nočná ), celkový počet paliet ktoré prešli cez dopravník.

Ďalším nie menej význámným prínosom bola úspora miesta ( plochy ) a to z dôvodu, že na dopravník vieme položiť viac paliet ako na plochu. Je to v priemere o 1/3 viac ako na plochu. Tento prínos nám dal možnosť zredukovať, usporiadať plochu na čistenie špeciálnych paliet ktoré sa nedajú čistiť nadopravníku a vyžadujú si špeciálnu manipuláciu.

Vďaka nápadu a realizácii projektu sme zvýšili produktivitu a usporiadali celé pracovisko čistenia paliet tak aby bolo maximálne efektívne a bezpečné s pohľadu zamestnancov obsluhujúcich dopravník a aj samotných pracovníkov čistenia paliet. Vedúci pracovníci majú prehľad o spracovaných objemoch čo výrazne pomáha v riadení pri kolísavom natekaní znečistených paliet a prerozdelení personálu v pracovnej zmene.

V starom stave sme nedokázali plynule spracovávať objemy ktoré prichádzali z výrobných hál a vznikali nám nad zásoby nevyčistených paliet.

Vylepšenia :

  • Zvýšenie bezpečnosti práce a zlepšenie ergonómie pracoviska
  • Zrýchlenie a zefektívnenie procesu čistenia a výmeny paliet
  • Zkrátenie času potrebného na chodenie od palety k lisom na spracovanie odpadu
  • Odstránenie čakania/prestojov manipulačnej techniky a pracovníka čistenia
  • Sledovanie výkonov a nastavenie konkrétnych cieľov pre pracovníkov
  • Úspora plochy a usporiadanie pracoviska

Vaše hodnotenie (1 je najhoršie, 10 je najlepšie):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest