Kategorie: Technická a technologická inovace roku
Inovace
15

Přihlašovatel: Gebrüder Weiss spol. s r. o.

S měřicím systémem Cargometer lze měřit a přímo při průjezdu branou do skladu při vykládce nákladního vozidla zjišťovat hmotnost a objem všech položek nákladu bez nutnosti zastavovat. To umožňuje dostupný, kompaktní hardware, který je instalován na vykládkových branách.Každá paleta procházející branou je scanována inovativním algoritmem Multiimage-Motion-3-D. Ten používá k měření transportovaného objektu hloubkovou kameru umožňující přesné změření všech tří rozměrů objektu. Speciální snímače na nakládacích branách pořizují během jedné sekundy až 30 záběrů projíždějícího vysokozdvižného vozíku s nákladem.

Nově získané údaje se automaticky přenášejí do TMS (transport management system). Do optického archivu se ukládá report, který obsahuje původní (deklarované) a nově naměřené údaje zásilky. V sytému se archivují též videozáznamy z průjezdu konkrétního vozíku se zásilkou bránou a příslušná 3D fotodokumentace. Hmotnost zásilek měří váha instalovaná přímo ve vozících, které zásilku vezou.

K výhodám patří především zrychlení manipulačních procesů, přesné informace o rozměrech a hmotnosti všech nákladových položek a lepší využití kapacity nákladních vozidel. Systém poskytuje i možnost přenosu změřených dat přímo do systému řízení transportu a tedy jejich další využití pro skladové, manipulační a transportní účely.

Používání moderních systémů a technologií vede i k pozitivním dopadům na životní prostředí. Pokud maximálně využíváme svoje dopravní kapacity, na silnicích ubude nákladních vozidel, která jedou nedostatečně vytížena a zbytečně zvyšují objem škodlivin vypouštěných do ovzduší. Pokud jsou vozidla přetížena, nejen že nadměrně opotřebovávají silniční síť, ale mohou být i potenciálním nebezpečím pro ostatní účastníky silničního provozu. Kromě zvýšení efektivity práce má používání Cargometeru pozitivní vliv i na životní prostředí.

Vaše hodnocení je (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest