Kategorie: Projektová inovace roku
Inovace
7

Přihlašovatel: Toyota Material Handling CZ s.r.o.

Autopilotní vozíky od společnosti Toyota jsou u zákazníků provozovány již řadu let. Jde tedy o prověřenou technologii. Ve Faurecii implementace vyžadovala speciální úpravu. Zákazník potřeboval, aby vozík mohl vozit palety do prostředí, kde se ukládají do stohů na zemi bez využití regálů. Stoh obsahuje 4 palety na sobě, celková výška je tak 4 m. Takové prostředí je pro standardní Autopilotní vozík nevhodné, protože ke svému provozu potřebuje přímou viditelnost odrazových ploch/reflektorů. Tyto se v běžném prostředí umisťují do výšky cca 3 m. Toyota tento specifický požadavek dokázala vyřešit a vyvinula Autopilotní stroj s výsuvným stožárem navigačního laseru, který lze výškově ovládat v průběhu jízdy vozíku. Je tak možná korektní navigace vozíku i v prostředích, která neumožňují umístění odrazových ploch/reflektorů v jedné výšce.

Další specifikou tohoto řešení byla potřeba bezpečně, ale produktivně vyřešit křížení trasy vozíku s koridorem pro průjezd kamionů ve výrobní hale zákazníka. Jako optimální řešení si Faurecia zvolila montáž závory a semaforu. Naším úkolem bylo zajistit komunikaci závory a semaforu se systémem řízení Autopilotního vozíku. Vozík v průběhu jízdy vzdáleně zajistí spuštění závory a následně její opatové zvednutí, tak aby jeho průjezd byl bezpečný a zároveň aby co nejméně omezoval průjezd kamionů. Tento způsob řízení je využíván i s jinými prvky týkajícími se bezpečnosti provozu vozíků.

Vozík využívá jako zdroj energie Li-Ion baterii. Díky tomu bylo výhodné instalovat automatickou nabíjecí stanici. Stanice byla umístěna do blízkosti nákladových pozic pro vozík, tak aby byla možná co nejkratší reakční doba na vytvořenou objednávku. Vozík se na nabíjecí stanici sám odjíždí nabíjet kdykoli nemá objednávku na manipulaci nebo v případě, že kapacita baterie klesne pod nastavenou úroveň. Na této pozici vozík také zůstává „zaparkovaný“ v případě, že neexistuje žádná objednávka manipulace.
V Písku jde o první implementaci vozíku na světě s tímto unikátním řešením. Stroj byl uveden do provozu v červenci 2019.

Vaše hodnocení je (1 je nejhorší, 10 je nejlepší):

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest