Vnitrostátní JIT přeprava prostřednictvím kamionů na LNG

Mezinárodní společnost Gestamp, zaměřená na strojírenskou výrobu v automobilovém odvětví, si vybrala společnost Gefco k zajištění přepravy komponent v Portugalsku. Gefco plní požadavky firmy Gestamp pomocí kamionů s pohonem na zemní plyn, a zajišťuje tak přepravu z výrobního závodu ve Vendas Novas k zákazníkům v Palmele v režimu just-in-time (JIT).

Firma Gestamp si vybrala portugalskou pobočku společnosti Gefco na základě výběrového řízení vypsaného na konci roku 2020. Dvouletá smlouva zahrnuje přepravu 86 400 tun automobilových dílů ročně z výrobního závodu společnosti Gestamp ve Vendas Novas, zaměřeného na svařování a razicí lisy pro těžké kovové součásti.

Od března 2021 realizuje Gefco každodenní vnitrostátní přepravu z továrny ve Vendas Novas do montážního závodu v Palmele pomocí kamionů s pohonem na zemní plyn (LNG). Služba zajišťuje přepravu na vzdálenost 900 km denně a oproti vozidlům s naftovým pohonem přináší každoroční úsporu emisí oxidu uhličitého ve výši asi 57 tun.

„Všechny firmy – a v automobilovém sektoru především – dnes usilují o uhlíkovou neutralitu,“ říká Jorge Possollo, generální ředitel portugalské pobočky společnosti Gefco. A pokračuje: „Po úspěšných testech na různých trasách napříč Pyrenejským poloostrovem v posledních několika měsících jsme rádi, že můžeme tuto službu zajistit pro našeho dlouhodobého obchodního partnera, společnost Gestamp.“ Natália Carmona, manažerka nákupu a logistiky ve firmě Gestamp, dodává: „Jsme hrdí na posun k udržitelnějším transportním řešením.“ S tím, že tato smlouva představuje další krok v rámci dlouhodobého firemního závazku – dosahovat maximální úrovně udržitelnost v celém výrobním řetězci.

Stlačený zemní plyn (CNG) i zkapalněný zemní plyn (LNG) snižují emise skleníkových plynů, hlučnost i náklady na kilometr a nabízejí alternativu k naftě. V rámci Gefco v současnosti probíhají zkoušky kamionů LNG/CNG na Slovensku, ve Francii a v Polsku a měří se náklady a přínosy, než bude řešení ve větší míře uvedeno na trh.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest