Linde Material Handling predstavil modulárny skladový systém s 3D navigáciou pre vozíky

Linde Material Handling predstavil modulárny skladový systém s 3D navigáciou pre vozíky

Spoločnosť Linde Material Handling uvádza na trh systém, ktorý pomáha malým a stredným firmám riešiť organizáciu ich skladových procesov.

Linde Warehouse Navigator je modulárne riešenie, ktoré sa skladá zo systému riadenia skladu, systému na vychystávanie objednávok a navádzania vysokozdvižných vozíkov. Umožňuje dosiahnuť dlhodobé úspory času a nákladov, ponúka aj rôzne ďalšie pokročilé funkcie.

Sklad vrátane tovaru je v reálnom čase vizualizovaný trojrozmerným pohľadom a systém Linde Warehouse Navigator ukazuje vodičom najrýchlejšiu trasu k cieľu. Softvér pritom súčasne dokumentuje pohyby nosičov nákladu na rôznych úložných miestach.

V záujme efektívnejších skladových procesov

„Z dlhodobého hľadiska to nie je efektívny a moderný spôsob vedenia skladu, čo má samozrejme svoj vplyv na konkurencieschopnosť a zisk takýchto spoločností,“ hovorí Christoph Hock, produktový manažér softvérových riešení v Linde Material Handling, a pokračuje: „Ak sú skladové operácie riešené cez tlačené dokumenty, môže dôjsť k zmätku a nepresnostiam už pri súčasnej prevádzke iba troch alebo štyroch vysokozdvižných vozíkov.“

Linde Warehouse Navigator poskytuje riešenie v podobe digitálnej správy skladu. Jeho funkcie je možné prispôsobiť rôznym scenárom práce v sklade a postupne ich rozširovať podľa aktuálnej potreby. Vývojári kládli veľký dôraz na poskytovanie prehľadných a konfigurovateľných užívateľských rozhraní a zaistili aj integráciu mobilných zariadení. Samozrejmosťou je zaškolenie pracovníkov skladu a podpora pri spustení systému. Požadované softvérové ​​licencie je možné zakúpiť alebo prenajať za mesačný poplatok, a to vrátane cloudového hostingu.

Spoľahlivé sledovanie tovaru

Po inštalácii systém Linde Warehouse Navigator zaistí riadenie skladu bez potreby používania tlačených dokumentov. Možno ho využívať na monitorovanie a dokumentáciu všetkých objednávok, zásob a pohybov tovaru v sklade. Základom je systém riadenia skladu (WMS), ktorý je vhodný pre všetky typy skladov, štandardné stratégie skladovania a vyhľadávania.

„Aj základná verzia softvéru ponúka zákazníkom prehľad konkrétnych kľúčových dát, na základe ktorých môžu ďalej zlepšovať svoje procesy,“ hovorí Christoph Hock. Ako Christoph Hock ďalej zdôrazňuje, špičkovou vlastnosťou softvéru je skutočnosť, že umožňuje 3D vizualizáciu všetkých úložných miest.

„Je tak vidieť aktuálnu obsadenosť celého závodu. Vybrané položky sú farebne odlíšené, vďaka tomu môžeme ľahko identifikovať ich pozíciu v sklade. Táto funkcia je obzvlášť užitočná pre blokové sklady. Okrem toho dochádza k nepretržitému sledovaniu nosičov nákladu prostredníctvom voliteľného systému lokalizácie v reálnom čase (RTLS).“

Linde Warehouse Navigator v spojení s RTLS navádzacím systémom pre vysokozdvižné vozíky (FGS) koordinuje v reálnom čase trasy vozíkov a zobrazuje všetky vysokozdvižné vozíky pracujúce v sklade, a to vrátane vozíkov AGV. Prepravné objednávky vytvárajú zamestnanci buď ručne vo vizualizačnom systéme skladu pomocou funkcie „drag-and-drop“, alebo prostredníctvom systému privolania vysokozdvižného vozíka, tlačidlom volania.

Voliteľne je možné tiež automaticky priraďovať objednávky, napríklad zo systému ERP prostredníctvom rozhrania, alebo v závislosti od splnenia preddefinovaných prahových hodnôt. Optimálna trasa k cieľu sa vodičom ukazuje pomocou šípok v 3D zobrazení, kde je zvýraznený vstup aj cieľ prepravnej objednávky.

Treťou významnou súčasťou Linde Warehouse Navigator je systém na vychystávanie. Systém spája menšie objednávky s rôznymi jednotlivými položkami a dochádza tak k paralelnému vychystávaniu, teda vyskladňovaniu viacerých objednávok naraz. Naopak väčšie objednávky môžu byť rozdelené do niekoľkých čiastkových a následne konsolidované.

„Naše softvérové ​​riešenie je výhodné aj v tom, že pomáha harmonizovať operačné prostredie IT a znižuje počet kontaktov, ktoré sa skladovým procesom musí venovať,“ vysvetľuje Christoph Hock. Prostredníctvom štandardných rozhraní je možné integrovať aj VNA vozíky a robotické vozíky (AGV). To potom zaistí rýchle vychystávanie a zníženie nákladov.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest