Inteligentné obaly môžu zamedziť plytvaniu

Inteligentné obaly môžu zamedziť plytvaniu

Moderná história obalovej technológie bola v rámci vtedajšieho Československa zahájená vetou: „Váš tovar musí byť odteraz značený čiarovými kódmi!“ Čo predtým bola vymoženosť najnovších technológií, to je dnes bežnou súčasťou každého produktu. Kam sa obalová technológia odvtedy ale posunula a aká je budúcnosť obalového priemyslu?

„V rámci prístupu k inteligentným obalom môžeme rozlíšiť dva hlavné prúdy. Prvý z nich sa vyznačuje hlavne praktickým zjednodušením manipulácie s obalom a obaleným výrobkom, zatiaľ čo druhý sa zameriava na využívanie pokročilých vedeckých poznatkov a technológií,“ hovorí Gabriela Fabianová generálna riaditeľka spoločnosti Raja, popredného výrobcu obalových materiálov.

Riešenia, ktoré šetria čas

Všeobecným trendom v oblasti inteligentného balenia je snaha (nielen) e-shopom uľahčiť prácu čo najviac, a tiež zefektívniť proces balenia. Na trhu sa preto čoraz častejšie objavujú všemožné vychytávky, ako sú škatule, ktoré majú sofistikovaný systém skladania. Niekoľkými ľahkými pohybmi vďaka nemu dôjde k zloženiu škatule a automatickému vytvoreniu dna.

Na prepravu krehkého tovaru alebo tovaru neštandardného formátu na trhu existujú tzv. inteligentné výplne. Tu vďaka zmiešaniu dvoch látok vzniká penová hmota, ktorá sa dostane do všetkých prázdnych priestorov a presne sa prispôsobí tvaru ukladaného tovaru.

„Novým trendom je tiež individualizácia existujúcich obalov v snahe vyjsť v ústrety koncovým používateľom. Príkladom môže byť jeden z britských výrobcov cereálií, ktorý sa rozhodol uľahčiť nákupy zákazníkom so zrakovými problémami. Nielen, že svoje škatule vybavili popismi v Braillovom písme, ale tiež ich vybavili kódom NaviLens. A umožnili tak zákazníkom vypočuť si všetky informácie uvedené na škatuli v audio podobe,“ opisuje nové trendy v balení Gabriela Fabianová.

NaviLens je kód podobný QR kódu. Vyvíjaný je priamo pre ľudí so zrakovým hendikepom. Jeho výhodou je, že smartfón nemusí zaostrovať, zvládne snímať v pohybe, na dlhšiu vzdialenosť (až 12 m) a pod uhlom až 160°. Tiež pre neho nie je problém zrozumiteľne komunikovať situácie, kedy začne smartfón snímať niekoľko kódov naraz. Prvého nasadenia sa dočkal ako pomocník pri navigácii v hromadnej doprave.

Na ochranu spotrebiteľov

Technologický pokrok sa v posledných rokoch prejavuje najmä v potravinárskom priemysle, kde sa tzv. inteligentné obaly objavujú čoraz častejšie. Môže ísť napríklad o QR kódy, vďaka ktorým si zákazníci môžu zistiť podrobné informácie o zložení alebo pôvode tovaru.

Takisto aj čiarové kódy sa využívajú oveľa sofistikovanejšie a môžu byť veľkým prínosom napríklad v zdravotníctve, kde je možné vďaka GS1 systému identifikovať lieky a zdravotnícke pomôcky a sledovať ich po celú dobu ich životnosti – od výroby až priamo ku konkrétnemu pacientovi. Tento systém navyše prispieva k väčšej efektivite, a najmä k obmedzeniu chýb pri liečbe pacientov a zamedzení výskytu falšovaných liečiv.

Aktívne balenie proti plytvaniu

Zvláštnou kategóriou sú aj tzv. aktívne obaly. Tie sú vybavené špeciálnym štítkom, ktorý priamo reaguje na určité podnety prichádzajúce z okolia. Ide napríklad o indikátory ukazujúce čerstvosť potravín, alebo strážiace správne nastavenie podmienok pre skladovanie.

Takéto senzory dokážu sledovať celý rad parametrov – napríklad zvýšená koncentrácia nejakého plynu, ktorá vzniká v dôsledku nežiaducich procesov v potravinách. Ďalej dokážu odhaliť prítomnosť baktérií, vlhkosť, nesprávnu teplotu alebo napríklad prítomnosť nejakého alergénu.

Aktívne balenie ale nie je vhodné len pre potravinársky priemysel, svoje opodstatnenie si nájde v celom rade odvetví. Dokáže uľahčiť najmä skladovanie a prepravu tovaru a látok, ktoré sú náročné na konkrétne podmienky a náchylné na vonkajšie vplyvy, ako je napríklad pyrotechnika, chemikálie alebo farmaceutické výrobky .

Investícia, ktorá má veľký potenciál

„Môže sa zdať, že také obaly povedú určite k zvýšeniu nákladov. Priamy náklad na jeden obal sa naozaj môže zdvihnúť, ale treba sa na situáciu pozrieť s nadhľadom. Takto sofistikované obaly môžu priniesť ďalšie úspory v rámci celého reťazca. Výhody, ktoré môže ich používanie priniesť sú napríklad zníženie množstva falzifikátov na trhu, zvýšenie kvality tovaru, predĺženie trvanlivosti, a tým aj obmedzenie plytvania. A to sú faktory, ktoré sa priamo premietajú do spokojnosti zákazníkov, čiže do celkového obrazu, aký si značka buduje,“ uzatvára Gabriela Fabianová z Raja.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest