Projektová logistika pro výrobní zařízení

Charakteristickým znakem projektové logistiky je její komplexnost. Odborníci pověření projektovou logistikou jsou zodpovědní za každou fázi celého procesu. Nejnáročnější jsou případy výstavby dlouhodobých investičních celků, kde se jednotlivé díly vyrábějí na různých místech celého světa a kde se celá stavba řídí podrobným harmonogramem.

Korejské investice v jižním Polsku

Na začátku tohoto roku zajišťovala ESA logistika speciální přepravy nejdůležitějších a největších komponent zařízení do první polské továrny korejského investora SK Innovation, která bude vyrábět separátory pro lithium-iontové baterie pod značkou SK hi-tech battery materials Poland. ESA logistika odpovídala za dopravu, manipulaci a administrativní podporu celého projektu. Koordinovala práci subdodavatelů, zajišťovala celní odbavení v polských a německých námořních přístavech a organizovala přepravu standardních i nadměrných nákladů na místo stavby.

Výška největších dílů pro tuto stavbu vyložených z lodi v Hamburku přesahovala čtyři metry. Jejich přeprava byla značnou logistickou výzvou a vyžadovala speciální vybavení pro manipulaci v přístavních terminálech. Menší zařízení a přístroje určené pro výrobní linku byly dodány letecky z Varšavy. Budovaná továrna má být spuštěna na konci roku 2021 a poskytne pracovní místa nejméně 300 lidem.

Dodávky pro chemický komplex

Dalším významným projektem ESA logistika realizovaným v roce 2021 je zabezpečení logistických toků stavebních prvků a technologického vybavení z různých oborů pro výstavbu chemického komplexu Police Polymers v Polsku. ESA logistika zajišťuje tuto podporu v podobě přepravních a skladovacích služeb pro výstavbu Police Polymers více než tři roky.

Celkový odhadovaný objem standardních a nadrozměrných nákladů, které byly předmětem služeb ESA logistika, představuje v rámci celého projektu více než 35 000 m3. „Již během přípravy studie proveditelnosti jsme prozkoumali každý silniční úsek na trasách, analyzovali jsme klíčové změny v silniční infrastruktuře a připravili dokumentaci potřebnou k získání všech povolení pro použití veřejných komunikací,“ připomíná Andrzej Kubiak, business development manager ve společnosti ESA logistika.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest