Zvýšenie nosnosti mobilných robotov

Zvýšenie nosnosti mobilných robotov

Spoločnosť ROEQ, vedúci výrobca mobilného robotického príslušenstva (MRE), uviedla dva nové nadstavbové moduly a súvisiace doplnky určené na zvýšenie nosnosti a zlepšenie manipulačných schopností autonómnych mobilných robotov (AMR) od Mobile Industrial Robots (MiR). Zatiaľ čo nový produkt ROEQ TMS-C1500 umožňuje robotom MiR ako novinku prepravovať náklad s hmotnosťou až 1 500 kg, modul TML200 dokáže efektívne zdvíhať náklad s modelom MiR250.

Chronický nedostatok pracovníkov a enormný rast dopytu v segmente on-line predaja kladú vysoké nároky na skladové, logistické a výrobné zariadenia. Aby podniky v oblasti prepravy tovaru zvládli požiadavky na rastúci objem a produktivitu, musia vyťažiť zo svojich existujúcich investícií do automatizácie maximum.

Zvýšením nosnosti AMR a posilnením flexibility v oblasti manipulácie s nákladom poskytujú tieto dva nové produkty od spoločnosti ROEQ podnikom možnosť dosiahnuť požadovanú produktivitu a prekonať aktuálnu personálnu núdzu bez toho, aby museli významne investovať do ďalších technológií.

ROEQ TMS-C1500 umožňuje zvýšiť nosnosť AMR

S možnosťou manipulovať s nákladom s celkovou hmotnosťou až 1 500 kg umožňuje nový nadstavbový modul ROEQ TMS-C1500 v kombinácii s novým vozíkom S-Cart1500W významne zvýšiť potenciál prepravy ťažších nákladov pri robotoch MiR500, MiR600, MiR1000 a MiR1350. Pomocou TMS-C1500 môžu byť MiR1000 alebo MiR1350 využité v aplikáciách prepravy nákladu s nosnosťou až 1 500 kg, čo je vyššia hmotnosť než kedykoľvek predtým. Podobne táto nadstavba dovoľuje modelom MiR500 alebo MiR600 využitie v aplikácii prepravy až 800 kg nákladu, čo je výrazne vyššia hodnota než v prípade iných MRE systémov.

TMS-C1500 taktiež dokáže vyzdvihnúť a nechať materiál vo vozíku na presne určenom mieste vo voľnom priestore bez potreby dokovacej stanice, čo eliminuje prestoje mobilného robota, ktorý nemusí čakať, a po umiestnení vozíka na mieste sa môže okamžite vydať pre nový.

„Štandardizované MRE riešenia spoločnosti ROEQ umožňujú využiť maximálny potenciál AMR podnikom všetkých veľkostí a novinky v našom produktovom rade sú toho dôkazom,“ povedal Michael Ejstrup Hansen, riaditeľ spoločnosti ROEQ.

„TMS1-C1500 poskytuje dôležité rozšírenie v oblasti nosnosti, čo užívateľom ponúka možnosť zefektívniť svoje aplikácie na prepravu väčších a ťažších nákladov, a tým významne znížiť finančné náklady, zrýchliť návratnosť investície a redukovať celkové náklady na vlastníctvo. Na trhu aktuálne nie je podobné štandardizované MRE riešenie pre roboty MiR, ktoré takto zefektívňuje manipuláciu s ťažkými nákladmi.“

Rozšírenie funkcií automatizovaného zdvihu

Nový nadstavbový modul TML200 s rozpätím zdvihu 40 mm je určený na zdvíhanie nákladu pomocou robota MiR250. Ďalší všestranný člen produktového radu nadstavbových výťahov ROEQ dokáže nielen zdvíhať a prepravovať debny, ale aj palety, regály a vozíky ROEQ. Pridané doplnky, ktoré podporujú široké spektrum aplikácií, umožňujú využiť model MiR250 v celom rade scenárov, pričom eliminujú potrebu drahších riešení, ako sú typické dopravníky. Okrem toho prichádza TML200 so senzorom prítomnosti nákladu, ktorý zabraňuje nežiaducemu vyzdvihnutiu ďalšieho materiálu, ak je TML200 už naložený.

„My v ROEQ chápeme, že skladové a logistické zariadenia dnes potrebujú z existujúcich nástrojov vyťažiť maximum, a preto vyvíjame MRE riešenia umožňujúce čeliť týmto výzvam. Naše riešenia, spoločne so softvérom ROEQ Assist, poskytujú možnosť zlepšiť celkovú efektivitu, produktivitu, výkonnosť a bezpečnosť,“ dodáva M. Hansen.

Priama integrácia s MiR

Softvér ROEQ Assist je kľúčovou súčasťou na realizáciu uceleného, štandardizovaného, profesionálneho AMR nasadenia. S cieľom zjednodušiť integráciu, zlepšiť produktivitu a zefektívniť uvedenie do prevádzky, nahráva softvér ROEQ Assist prednastavené pracovné úlohy do robota MiR, ktoré potom môžu byť modifikované priamo v rozhraní MiR. Výsledkom je rýchla a konzistentná implementácia aplikácie na nasadenie AMR v podnikovom zariadení.

ROEQ Assist tiež poskytuje preddefinované funkcie uľahčujúce nastavenie mobilných robotov. Ponúka napríklad bezpečnostné zóny relevantné pre konkrétne príslušenstvo ROEQ – na riešeniach pre vozíky ROEQ sú tieto zóny aktivované automaticky nadstavbovým modulom, čo zaručuje bezpečnú a efektívnu navigáciu mobilného robota.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest