Marek Schickerle: Bez procesu JIT/JIS by bola výrobná linka mnohonásobne dlhšia

Marek Schickerle: Bez procesu JIT/JIS by bola výrobná linka mnohonásobne dlhšia

„Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť produktov vyrábaných v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia hrá JIT/JIS proces významnú úlohu v našich zásobovacích procesoch,“ hovorí v rozhovore Marek Schickerle, vedúci oddelenia dispozícií vo Volkswagen Slovakia.

Opísali by ste hlavnú podstatu zaisťovania dodávok v režime JIT/JIS?

JIT/JIS proces je proces zásobovania výrobnej linky dielcami a ich zostavami (modulmi) na konkrétne montážne miesto, v presne stanovenom poradí a presnom čase, v akom sú potrebné pre výrobu finálneho produktu, a to v správnej kvalite pri minimálnych nárokoch na priestor pri montážnom bode.

Prečo je dôležitý režim JIT/JIS?

Kombinácia komplexnosti vyrábaného produktu, variantnosti použitých dielcov pre jeho montáž, taktového času a množstva montážnych taktov je rozhodujúci faktor pre voľbu systému dodávok v JIT/JIS procese. Čím je montáž súčiastok komplexnejšia (časová náročnosť, vysoká variantnosť, množstvo dielcov), tým vzniká aj nárast potrebných montážnych taktov a potreba väčších plôch. O čo viac je potrebné zachovanie maximálnej kompaktnosti montážnych liniek či odkladacích / skladovacích miest, teda maximalizácia efektivity, tým potrebnejší je systém navážania dielcov na montážny bod v presnej sekvencii a vhodne zvolenej predmontovanej zostave alebo správnej sekvencii vysoko variantných dielcov.

Čo by ste považovali za benefit?

Benefitom je jednoznačne zachovanie spomínanej maximálnej kompaktnosti výrobných liniek a s nimi spojenej infraštruktúry aj pri expanzii komplexnosti vyrábaných produktov. Prináša možnosť výroby / montáže vysokovariantných komplexných výrobkov v lean produkcii.

Existujú aj slabiny režime JIT/JIS?

Slabinou je minimálna zásoba na mieste spotreby a s tým spojené riziká v prípade výpadku v reťazci. (napr. prestoj výroby). Výpadok jednej konkrétnej sekvencie je nutné nahradiť rovnakou sekvenciou tvorenej z dielcov, ktoré nemajú zásoby priamo na mieste spotreby. Minimálna zásoba je však naopak aj výhodou, nakoľko nedochádza k viazaniu kapitálu v zásobách.

Do akej miery je pre vás dôležitý režim JIT/JIS?

Vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť produktov vyrábaných v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia hrá JIT/JIS proces významnú úlohu v našich zásobovacích procesoch. Prináša vyššie spomenuté benefity, bez ktorých by bola výrobná linka mnohonásobne dlhšia, mala by viac výrobných taktov (čas, plocha, obslužné trasy).

Aké zmeny prinesie budúcnosť podľa vás pre dopravu komponentov na výrobné linky?

Rozvoj IT technológií, high-end digitalizácia, umelá inteligencia a pod. pomôžu ešte zvýšiť efektivitu v procese zásobovania. Ide napríklad o úplne presné riadenie celého reťazca bez tlakového efektu pri poruchách v častiach procesu, minimalizáciu potrebných prepráv a následnú redukciu CO2, minimalizáciu potrebných plôch, redukciu manipulačných operácií a redukciu potrieb špeciálnych zásobníkov. Budúcnosť vidíme aj v ekologickejšej preprave v podobe elektrifikácie prepravných prostriedkov či vďaka použitiu iných ekologických alternatív (CNG).

 

Rozhovor pripravil Tomáš Szmrecsányi, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest