Efektívne využitie opakovane použiteľných paliet

Efektívne využitie opakovane použiteľných paliet

Storočný mlyn Pohronský Ruskov vyexpedoval za posledný rok viac ako 11,5 tisíc ton múky na opakovane použiteľných CHEP paletách. Využívaním paletového poolingu v podnikaní dokázal mlyn Pohronský Ruskov za rok 2020 znížiť objem vyprodukovaného odpadu o 2577 kg, ušetriť zdroje dreva o 13 016 dm3 a znížiť emisie CO2 o 19 971 kg.

V roku 2017 nahradil tento tradičný mlyn z veľkej časti paletovú výmenu paletovým poolingom (outsourcing paletového hospodárstva). Darí sa mu takto zvyšovať efektivitu svojho paletového hospodárstva, vždy má zaručenú dostupnosť paliet, prehľad o svojom paletovom konte, znižuje svoju ekologickú stopu a optimalizuje tak náklady v svojom dodávateľskom reťazci.

Spoločnosť CHEP, globálny líder v oblasti riešení pre paletové hospodárstvo a Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., najstarší fungujúci mlyn na Slovensku s výrobou všetkých typov múk, detskej krupice a vločiek od roku 1912, sú stálymi partnermi. Od roku 2017 CHEP poskytuje kompletnú správu paletového konta Mlynu Pohronský Ruskov.  Je založená na zdieľaní, správe, oprave a opätovnom používaní fondu CHEP paliet. Za rok 2020 bolo distribuovaných na modrých paletách do obchodov viac ako 11 tisíc ton múky. V porovnaní s rokom 2017 sa objem CHEP paliet v mlyne zvýšil viac než 9krát.

Podľa Miloša Molnára, manažéra pre správu materiálov a technológie Mlyna Pohronský Ruskov ruskovská múka je synonymom kvality. V začiatkoch jej fungovania, pred viac ako 100 rokmi, kapacita mletia predstavovala 10 ton obilia denne, pričom v súčasnosti vďaka hlbšej špecializácii, modernizovaným linkám a inováciám dokáže spracovať až 250 ton pšenice denne. „Pri takejto miere rastu a momentálnej neistote na trhu je pre nás kľúčové mať spoľahlivých partnerov v rámci dodávateľského reťazca. Vďaka paletovému poolingu sú palety vždy dostupné v požadovanom množstve a v konzistentnej očakávanej kvalite. CHEP poskytuje funkčný systém evidencie celého toku palety, čo nám značne šetrí čas a administratívne náklady na ich správu.“

Mlyn využíva na distribúciu a vystavovanie svojich produktov drevenú polpaletu s kovovými vzperami. Je optimálna pre efektívne skladovanie, prepravu a vystavenie tovaru v mieste predaja. Vďaka pevnej konštrukcii a kompatibilite s rôznymi propagačnými formátmi umožňuje aj vizuálne atraktívnu prezentáciu produktov maloobchodným zákazníkom. „ Vystavovanie našich produktov na predajnej ploche na CHEP polpalete je pre nás časovo, energeticky aj finančne neporovnateľne výhodnejšie ako regálové,“ potvrdzuje Miloš Molnár.

Fungovanie bez strát paliet

Paletový pooling prakticky funguje tak, že zákazník si objedná palety prostredníctvom portálu MyCHEP, uvedie odberateľov, kam boli palety s tovarom poslané a raz za rok vykoná inventúru, ktorá iba potvrdí bezproblémové fungovanie bez strát paliet.

Spolupráca Mlyna Pohronský Ruskov a spoločnosti CHEP má tiež významný vplyv na životné prostredie. Mlyn Pohronský Ruskov pristupuje k udržateľnosti ako k základnej hodnote podnikania.

Miloš Molnár dodal: „Snažíme sa robiť udržateľné rozhodnutia od šetrného nákupu surovín až po konečný výstup výrobkov. Sme súčasťou Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia a neustále znižujeme energetickú a odpadovú záťaž vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Teší nás, že využívame palety od spoločnosti založenej na koncepte obehovej ekonomiky. CHEP palety v dodávateľskom reťazci neustále cirkulujú, čím nevzniká nadbytočný odpad, šetria sa stromy na výrobu nových paliet a emisie CO2 z prázdnych kilometrov.“

Zníženie objemu vyprodukovaného odpadu

Využívaním paletového poolingu v podnikaní dokázala naša spoločnosť za rok 2020 znížiť objem vyprodukovaného odpadu o 2577 kg, ušetriť zdroje dreva o 13 016 dm3 a znížiť emisie CO2 o 19 971 kg, čo je ekvivalent cca 18 tisíc km najazdených nákladným vozidlom.

„Spolupráca s Mlynom Pohronský Ruskov je ukážkou, aké benefity pooling ponúka veľkým producentom. Popri pozitívnych environmentálnych efektoch toto riešenie zefektívňuje prevádzkové procesy a eliminuje záťaž, ktorá pre výrobcov vyplýva z nutnosti vedenia vlastných paletových kont a držby vlastných paliet. Vďaka poolingu majú naši zákazníci viac času venovať sa svojmu podnikaniu, „tvrdí Stanislav Holič, Country Leader v CHEP SK.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest