Rastúci záujem o väčšie flotily autonómnych mobilných robotov

Rastúci záujem o väčšie flotily autonómnych mobilných robotov

Mobile Industrial Robots (MiR), medzinárodný líder na trhu autonómnych mobilných robotov (AMR), predstavil kľúčové trendy ovplyvňujúce trh AMR. Podľa Sørena E. Nielsena, prezidenta spoločnosti MiR, povedie rastúci záujem o robotizáciu v priemyselnej výrobe ku komplexným aplikáciám s vyšším počtom AMR, jednoduchšiemu servisu, tesnejšej spolupráci s inými robotmi a IT systémami, vyšším výkonom a dlhšej prevádzkyschopnosti.

„Spoločnosti hľadajú spôsoby, ako získať väčšiu odolnosť k výkyvom na trhu a novým výzvam,“ hovorí Søren E. Nielsen, prezident spoločnosti Mobile Industrial Robots. „Jednoduché a flexibilné nastavenie vnútropodnikovej logistiky posúva logistiku bližšie k výrobe. Tieto prvky spolu s nedostupnosťou pracovnej sily urýchlia integráciu autonómnych mobilných robotov do rôznych typov prevádzok a pracovných tokov vnútropodnikovej logistiky.“

Potreba väčších flotíl AMR

Prvé spoločnosti so záujmom o technológiu AMR testovali v rokoch 2014 – 2017 nové riešenia a implementovali flotily až piatich robotov. Od roku 2018 sa AMR začali stávať spoľahlivou súčasťou výroby a intralogistiky, čo viedlo k nasadeniu väčších flotíl robotov. S tým sa postupne objavili zložitejšie aplikácie a vznikla väčšia potreba robotov, ktoré pracujú efektívne 24 hodín 7 dní v týždni. Od AMR sa tak vyžaduje väčšia robustnosť, prevádzkyschopnosť, súlad so štandardami a jednoduchý servis. V súčasnosti nasadzujú firmy do jednotlivých flotíl v priemere cez 40 robotov MiR.

„Vzhľadom k tomu, že spoločnosti potrebujú veľké flotily AMR, pracujeme momentálne na nastavení, v ktorom bude možné roboty sledovať a rýchlejšie reagovať na akýkoľvek prípadný problém. Vyžaduje to stabilnejšie a výkonnejšie nastavenie komunikácie medzi robotmi a softvérom pre fleet management. Spoločnosti dnes už používajú pokročilejšie Wi-Fi systémy pre mobilné zariadenia a so štandardom 5G očakávame spoľahlivosť a stabilitu umožňujúcu presun náročných výpočtových procesov z robota do flotilového systému. To opäť povedie k väčšej odolnosti technológie AMR vzhľadom na nižší počet komponentov, jednoduchší servis a vyššiu efektivitu. Vďaka vyššiemu výpočtovému výkonu budeme môcť napríklad použiť AI na riešenie náročnejších vnútropodnikových logistických úloh,“ hovorí Søren E. Nielsen.

Rýchly rozvoj trhu AMR

MiR so svojimi 250 zamestnancami reflektuje na rýchly rozvoj trhu AMR a neustále rozširuje škálu riešení pre intralogistiku. Nedávno uvedené roboty MiR600 a MiR1350, prvé AMR s certifikáciou IP52 odolné proti prachu a kvapalinám, sú navrhnuté na bezpečný presun veľkých nákladov v náročných výrobných a logistických prostrediach.

MiR vyvíja aj rad výťahových modulov, ktoré umožňujú robotom zdvíhať a vykladať palety a vozíky a zaručujú jednoduchú integráciu a škálovateľnosť v celom hodnotovom reťazci. V stále väčšom počte zložitejších aplikácií je možné MiR roboty osadiť kolaboratívnym robotickým ramenom na úlohy nakládky, vykládky a prepravy materiálu. Riešenie je veľmi flexibilné, nezávislé na umiestnenie a pracovný priestor a dá sa ľahko prispôsobiť rôznym procesom.

V regióne strednej a východnej Európy zaznamenal MiR v prvej polovici tohto roka 140-percentný rast v porovnaní s rokom 2020. „V strednej a východnej Európe sú spoločnosti veľmi vyspelé a zamestnanci kvalifikovaní. To je skvelá príležitosť pre nasadenie technológií AMR a využitie potenciálu v oblasti internej logistiky,“ uviedol Søren E. Nielsen.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest