Stanislav Balog: Zmysel inovácií v logistike je v úspore času, nákladov, množstva práce a emisií

Stanislav Balog: Zmysel inovácií v logistike je v úspore času, nákladov, množstva práce a emisií

„Rozbeh ekonomiky po uvoľnení opatrení má za následok rozširovanie výrobných priestorov u našich zákazníkov a presun skladových kapacít do externých skladov, s čím vieme pomôcť inteligentnými riešeniami,“ hovorí v rozhovore Stanislav Balog, Branch manager Košice spoločnosti Dachser Slovakia, pre ktorého profesijným plánom je ďalšia expanzia pobočky Dachser Slovakia a aktivít v Košiciach pri zachovaní dobrých vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi v zmysle firemných hodnôt udržateľnosti.

Ako ste sa dostali k logistike?

Počas pobytu v Írskom Dubline som uspel vo výberovom konaní na pozíciu disponenta na centrále spoločnosti Hertz, kde som mal na starosti na oddelení asistenčných služieb vodičov, pomoc zákazníkom pri problémoch s vozidlami a koordináciu pomoci po celom Írsku a Severnom Írsku. Neskôr, už na Slovensku, som si prešiel pozíciami v námornej doprave kontajnerových a kusových zásielok, v potravinovej a skladovej logistike až k dnešnej pozícii v segmente paletových zberných zásielok pre spoločnosť Dachser.

Čo vás na tomto obore baví najviac?

Práca s ľuďmi, možnosť vytvárať riešenia a implementovať ich v praxi, tvoriť strategické plány a vidieť a zažívať, ako sa postupne stávajú realitou. Taktiež byť súčasťou prepojenej globálnej ekonomiky a organizovať tovarové toky a tak prispievať k tomu, ako naša budúcnosť bude vyzerať nielen v segmente logistiky. V neposlednom rade ma baví napomáhať biznisu našich zákazníkov, či prepájať kupujúcich s predávajúcimi a logistickými centrami v sieti našich pobočiek.

Ako sa v obore vzdelávate a ktoré zdroje informácií a noviniek sledujete?

Naša spoločnosť má okrem iných pozícii vzdelávacie plány aj pre manažment. Absolvoval som niekoľko školení zameraných na leadership a manažment. Využívame aj externých lektorov, najmä na obchodné školenia, ale manažérsky tréning som absolvoval som aj vo vzdelávacej akadémii v Žiline pre firmy, ktoré sa nezmierili s nedokonalosťou a aktívne i cieľavedome pracujú na svojej budúcnosti. Využívame aj interné kapacity ako napríklad školenie k colnej problematike. Okrem iného, počúvam aj podcasty zamerané na osobný rozvoj a leadership. Za všetky spomeniem najmä Podcast lídrom, ktorý tvorí CEO jedného nášho zákazníka z východného Slovenska. V logistike sa človek učí každý deň.

Popísali by ste hlavné trendy v logistike a dodávateľskom reťazci?

Aktuálne narušenie dodávateľských reťazcov z dôvodu pandémie,  nedostatok kapacít a meškania v námornej doprave, nedostatok surovín na globálnych trhoch, chýbajúci vodiči v doprave, zvyšovanie cien nafty a komodít v priemysle celkovo smeruje k lokálnym riešeniam pred globálnymi, a to najmä v obstarávacej logistike. Taktiež rozbeh ekonomiky po uvoľnení opatrení má za následok rozširovanie výrobných priestorov u našich zákazníkov a presun skladových kapacít do externých skladov, s čím vieme pomôcť inteligentnými riešeniami.

Aké sú vaše profesijné plány?

Mojím aktuálnym profesijným plánom je ďalšia expanzia našej pobočky a aktivít v Košiciach pri zachovaní dobrých vzťahov s našimi zákazníkmi a dodávateľmi v zmysle našich firemných hodnôt udržateľnosti. Chceme, aby sa nám aj naďalej pracovalo dobre a aby sme chodili do práce s radosťou.

V čom je podľa vás hlavný zmysel inovácií v logistike?

V úspore času, nákladov, množstva práce a emisií.

Ako viete motivovať pracovníkov, aby boli inovatívni?

Jednoducho. Stačí ak ľudia vidia, že riešenia a inovácie majú zmysel. V našej spoločnosti už niekoľko rokov beží projekt „Myšlienky a nápady pre sieť“, do ktorého sa zapájajú zamestnanci z rôznych pracovných pozícií a ich úspešné návrhy a nápady sú potom implementované na pobočkách po celej Európe.

V čom spočíva konkurenčná výhoda firmy, ktorá sa zameriava na inováciu, oproti inej, ktorá inovatívna nie je?

Na túto otázku odpoviem citátom: “Kto neinovuje, zaniká“,  ktorý je z pohľadu spoločností a firiem asi univerzálne platný.

Môžete spomenúť jednu či viac inovácií, ktoré sa zrealizovali vo vašej firme?

Je ich niekoľko keďže inovujeme takmer neustále. Napríklad Dachser, ako iniciátor štandardizácie čiarových kódov v logistickom priemysle vo forme globálneho identifikačného systému EAN/NVE, potvrdil už v 80. rokoch, že je priekopníkom a inovátorom v logistickom priemysle.

Aktuálne je to pri inováciách najmä digitalizácia a spôsob ako je prepojená s logistikou, čo sa výrazne odráža v štruktúre riadenia logistických spoločností a spoločnosť Dachser nie je výnimkou.

Nedávno sme implementovali niekoľko digitálnych riešení, ktoré zlepšili manipuláciu s chemickými výrobkami a nebezpečným tovarom a taktiež používame elektronické zariadenia, akými sú napríklad tablety, ktoré nahradili papierové tabuľe pri kontrolách vozidiel.  Okrem iného prichádza 3. generácia hand-heldov pre vodičov a operatívnych pracovníkov v skladoch. Systém prijatých faktúr a ich obeh v spoločnosti je plne digitálny. Na meranie a váženie zásielok používame trojrozmernú klietku a podobne.

Príbeh spoločnosti Dachser počas celej jej histórie dokonale ukazuje, ako sa dynamická spoločnosť môže rozvíjať a adaptovať v súlade s technologickým pokrokom.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest