Na Slovensku vznikne logistický park, Panattoni vybuduje pre BHS Real Estate Fund

Na Slovensku vznikne logistický park, Panattoni vybuduje pre BHS Real Estate Fund

BHS Real Estate Fund v spolupráci so staviteľom priemyslových nehnuteľností Panattoni vybuduje nový logistický park v blízkosti Bratislavy. Projekt s názvom Panattoni Park Bratislava North reaguje na vysoký dopyt po skladových priestoroch, ktoré budú mať skvelou dopravnú obslužnosť pre Slovensko, Rakúsko, Českú republiku i Maďarsko.  

Logistický areál Panattoni Park Bratislava North vznikne na pozemkoch s rozlohou 330 tisíc metrov štvorcových pri obci Plavecký Štvrtok s napojením na diaľnicu D2. Celková výška investície presiahne čiastku 1,5 miliardy korún. V prvej fáze budú v areáli vybudované dve moderné haly s viacerými udržateľnými prvkami s rozlohou 12 000 a 6 000 metrov štvorcových. Obe haly, v najvyššom výrobno-logistickom štandarde, budú cieliť na vysoké hodnotenie medzinárodnej ekologickej certifikácie BREEAM New Construction.

„Pandémia koronavírusu výrazne zvýšila dopyt po logistických centrách, preto sa BHS Real Estate Fund rozhodol, že vstúpi na túto dynamicky sa rozvíjajúcu časť realitného trhu,“ konštatoval Pavel Borovička, konateľ nehnuteľnostných spoločností BHS REF.

Dlhodobý potenciál

„Som rád, že pre tretí projekt Panattoni na Slovensku sme získali práve túto lokalitu, v ktorej bol dlhodobý potenciál prezentovaný už v minulosti, ale chýbal investor a staviteľ priemyslových nehnuteľností, ktorý ju naplno objaví a rozvinie,“ hovorí Erik Ivaničko, riaditeľ slovenskej pobočky Panattoni.

Vznikom areálu Panattoni Park Bratislava North dôjde k navýšeniu zásobovacích kapacít, čo výrazne zvýši efektivitu fungovania obchodných a priemyslových podnikov v okolí Bratislavy. Navyše bude podporená expanzia firiem do žiadaného regiónu, ktorá dnes kvôli obmedzeným logistickým kapacitám viazne. Park prinesie benefity pre región, samospráve, ale aj občanom. Mimo rozvoja dodávateľského reťazca pomôže nový park i rozvoji e-commerce.

Záujem o kvalitnú logistiku

„Zahájenie spolupráce s investičným fondom BHS Real Estate Fund potvrdzuje zvyšujúci sa záujem investorov o kvalitnú logistiku v Českej republike a na Slovensku. Segment priemyslových nehnuteľností ponúka investorom v dlhodobom horizonte veľmi zaujímavý pomer výnosu a rizika s tým, že dopyt po týchto typoch transakcií sa v posledných niekoľko rokoch zvyšuje,” tvrdí Karel Klečka, riaditeľ kapitálových trhov Panattoni pre oblasť Európy.

„BHS Real Estate Fund sa doteraz zamieral hlavne na investície do moderných kancelárskych budov v Českej republike. Vďaka novému projektu Panattoni Park Bratislava North sa zvýši diverzifikácia nášho existujúceho portfólia, čo naším klientom prinesie mnoho výhod,“ dodáva Zdeněk Lepka, konateľ nehnuteľnostných spoločností BHS REF.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest