Slovenská pošta je za intenzívny rozvoj elektromobility

Slovenská pošta je za intenzívny rozvoj elektromobility

Slovenská pošta si uvedomuje zodpovednosť za životné prostredie a práve preto pre doručovateľov v blízkej dobe plánuje aj štvorkolky s elektrickým pohonom.

Pošta pristupuje pozitívne k obstarávaniu tzv. zelených vozidiel. Výhody v používaní elektrických vozidiel vidí v ochrane životného prostredia, jednoduchšej obsluhe vozidla, nižšej poruchovosti či nižších prevádzkových nákladoch. Benefitom je aj eliminovanie prejazdových kilometrov a straty pracovného času pri čerpaní pohonných látok. „Elektrické vozidlá si nabíjame v našich priestoroch po ukončení dopravného výkonu,“ hovorí hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Efektívne využívanie elektromobilov 

Aktuálne sa na pošte uskutočňuje interná analýza výhodnosti využívania elektromobilov. Na základe jej výsledkov pošta zvolí dynamiku rozširovania autoparku o vyšší podiel elektrických vozidiel. Slovenská pošta prevádzkuje 14,4 percenta tzv. zelených vozidiel z celkového počtu vozidiel v autoparku. Ide o 21 vozidiel na elektrický pohon a 207 vozidiel na pohon CNG. Okrem toho prevádzkuje aj 29 elektroskútrov.

Pošta do budúcna uvažuje o rozšírení počtov elektrických vozidiel, vozidiel na pohon CNG, a tiež v minulosti testovala ťahače návesov na pohon LNG. V blízkej budúcnosti má zámer testovať aj vozidlo na vodíkový pohon.

Zelené vozidlá trendom

Rozšírenie vozidlového parku Slovenskej pošty o tzv. zelené vozidlá je závislé od rozvoja technickej infraštruktúry na Slovensku, ako aj od zvyšovania kilometrového dojazdu vozidiel s alternatívnymi pohonmi. Dynamika rozvoja elektromobility bude odvíjať od výhodnosti nasadzovania elektrických vozidiel v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom.

Slovenská pošta pripravuje zaradiť do vozidlového parku pre doručovateľov aj štvorkolky s elektrickým pohonom, trojkolky s pomocným elektrickým motorčekom, bicykle s pomocným elektrickým motorčekom, ktoré v súčasnosti už prevádzkuje a bude rozširovať, a taktiež má záujem o rozšírenie počtu elektrických skútrov.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest