Nová síť Paneco chce získat podíl na trhu sběrné služby

Od července v ostrém provozu má fungovat nová panevropská přepravní sítě Paneco za účasti společností Vit Logistics (Česko), Kommodus (Polsko), Cargo24 (Švýcarsko), ABC Business Network (Itálie) či Elvis (Německo). Ve spolupráci s dalšími patnácti místními partnery již tato síť, jež v sobě propojuje další sítě, funguje ve všech hlavních hospodářských zónách v Evropě. Od samého počátku se zaměřuje na sektory sběrných služeb kusových zásilek a dokládek do plné kapacity kamionu. Společnost je akciovou společností se sídlem ve švýcarském Zugu.

„Evropa je jednou z největších ekonomik světa. Nicméně vnitropodniková struktura uzpůsobená malým zakázkám a k tomu přistupující jazyková bariéra ztěžují některým malým a středním logistickým společnostem zavádění obchodních modelů s celonárodní působností“, říká Vít Mázdra, jednatel společnosti Vit Logistics.

V důsledku toho byl podle Víta Mázdry přístup k trhu velkoobrátkových zakázek sběrné služby a dokládek téměř výlučně vyhrazen největším hráčům odvětví. Paneco si nyní slibuje, že na těchto zakázkách budou spolupracovat i malí a střední dopravci a zasilatelé.

„Aby byla firma schopna zastavit se v několika destinacích za den v různých zemích, na to obvykle neměla dostatečný objem přepravovaného nákladu,“ vysvětluje Vít Mázdra. Síť Paneco řeší tento problém propojením všech hospodářských oblastí Evropy díky službě každodenního harmonogramu zakázek a mnoha logistických uzlů a bran.

Základem je speciálně vytvořená webová IT platforma, která přistupuje k místním systémům jako k nadřazené jednotce a zajišťuje tok dat mezi propojenými společnostmi a asociacemi. „Využíváme struktury a tarify, které v každé zemi již existují. Při takovém přístupu již mezinárodní zásilky nevyžadují speciální řešení“, vysvětluje Vít Mázdra. Používáním překladačů mohou společnosti rovněž komunikovat ve svém národním jazyce.

Oficiálnímu založení společnosti v dubnu 2021 předcházely téměř dva roky intenzivních příprav. Počáteční informace o tomto konceptu byly podávány již na mnichovském veletrhu dopravy a logistiky v roce 2019. Kromě IT platformy pro propojování přepravců byly vedle kontrol objemu a kvality vyvinuty tarifní modely a koncepty plánování přepravy.

 

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest