Log-in 2021: 38 řečníků, 17 prezentací, 25 partnerů. To vše on-line z Prahy i Bratislavy

Logistické fórum Log-in se tentokrát kvůli pandemii nemohlo konat fyzicky, ale logistická událost jara se konala v on-line světě. Fórum Log-in 2021 bylo poprvé nejenom on-line, ale i česko-slovenské, což znamená, že logističtí profesionálové měli šanci slyšet ty nejlepší případové studie a příklady z každodenní praxe v logistice z obou zemí. Do programu se zapojilo 38 řečníků a účastníci zhlédli 17 inspirativních prezentací.  Log-in sledovalo v přímém přenosu 313 logistických profesionálů, je tedy vidět, že zájem o logistické inovace je velký i v pandemii.

Log-in HolecV úvodu fóra přivítali účastníky Jeffrey Osterroth a Tatiana Koššová za Atoz Group a za generální partnery Jakub Holec a Branislav Jendek (108 Agency). Řečníci přednášeli živě ve studiích v Praze a v Bratislavě, čeští a slovenští logističtí profesionálové se připojili on-line. Přestože se fórum konalo on-line, nechyběly různé možnosti pro interakce mezi účastníky a řečníky, případně partnery. Prostřednictvím aplikace Slido mohli lidé řečníkům pokládat otázky nebo odpovídat na sérii anket. Účastníci měli také možnost navštívit partnery fóra na jejich virtuálních stáncích.

Myšlení 4.0 a logistika

MaříkKaždý rok nabízí fórum Log-in přehled inspirativních inovací a případových studií v logistice, a při letošním on-line fóru tomu nebylo jinak. Letos na účastníky čekala spousta zajímavých přednášejících. Jedním z klíčových řečníků byl prof. Vladimír Mařík z ČVUT, který mluvil na téma Myšlení 4.0 a logistika. Ukázal, jak internet a koncept Průmyslu 4.0 ve spojení s umělou inteligencí mění nepozorovaně způsob myšlení a uvažování lidí, jak postupně navozují přirozené změny nejen v organizaci výroby, ale i v energetice, dopravě, logistice a v dalších oblastech. Hovořil také o fenoménu digitálních dvojčat. „Každý prvek výrobního procesu má svůj virtuální obraz, tedy virtuální dvojče, ve virtuálním světě. Tak je vytvořena inteligentní distribuovaná síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Tato dvojčata mezi sebou vyjednávají,“ uvedl Vladimír Mařík. Detailně se věnoval například požadavkům na řízení a optimalizaci v transportní logistice. Zmínil i výsledky výzkumu v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze.

SgaribPoté Robert Sgariboldi ze 108 Agency popsal, jak může pomoci vizualizace dat při výběru průmyslových prostorů. Představil mapu 108 Agency, tedy on-line nástroj, který přináší nový pohled na trh průmyslových nemovitostí. Aplikace kombinuje aktuální informace z trhu s makroekonomickými daty a pomáhá tak ve vyhodnocení dané lokality v širším kontextu. „V dnešní době je důležité mít informace co nejdříve. Často to může ovlivnit obchodní výsledek daného projektu,“ konstatuje Robert Sgariboldi.

Velká poptávka po skladech

První panelová diskuse byla zaměřena na trendy ve světě skladů, na top investice a vliv pandemie na vývoj developmentu. V bratislavském studiu se setkali Světozár Rohoň (Contera) a Jakub Pelikán (Mountpark), ke kterým se přidali z pražského studia Jan Palek, (GLP) a Jakub Kodr (CTP). Do debaty se zapojil i Jan Franek (Heineken Slovensko) a Jakub Velko (108 Agency). Např. společnost Heineken Slovensko začala již před pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a kvality skladových prostor.

Jakub Velko připomněl, že před rokem všichni byli opatrní, nikdo nevěděl, co bude. „Poptávka po potravinách, ale i logistice, však neustávala, právě naopak, po nárůstu e-commerce segmentu nás klienti informovali, že byznys se skladovými prostory roste. Bylo to vidět i na podepsaných smlouvách či na pronajatých prostorách,“ řekl Jakub Velko. Ján Franek podotkl, že štěstí přeje připraveným. Heineken Slovensko začal již před pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a zkvalitnění skladových prostor.

Diskutující se shodli, že sklady nejsou jen obyčejnými halami s regály a špatným osvětlením. Naopak, při přípravě nových skladů hledají developeři možnosti pro inovace a kladou důraz na aspekty, jakými jsou praktičnost pro každodenní logistické činnosti, udržitelnost, variabilita či příjemné pracovní prostředí. Podle Jakuba Pelikána je třeba sledovat trendy, kterými jsou automatizace, robotizace, internet věcí, senzory a trvale udržitelný rozvoj. „K tomu patří i 3D tiskárny a sběr dat. Právě tyto trendy potáhnou inovace v rámci skladů,“ konstatoval Jakub Pelikán.

Jakub Kodr dodal, že při výstavbě se v rámci snížené uhlíkové stopy vysazují a obnovují lesy, střechy hal se osazují solárními panely a ve skladech už dominuje inteligentní osvětlení. CTP pracuje i na tom, aby digitalizovalo své portfolio s cílem měření a regulace spotřeby. K vývoji průmyslového developmentu Jakub Kodr doplnil: „Někde vznikají skladová městečka, která zahrnují restaurace, ubytování, hřiště, služby kadeřníka nebo lékaře.“ Velký důraz je kladen na udržitelnost. „Důležitá je lokalita a funkčnost budovy. Je pro nás důležitější například efektivně využívat zpětně dešťovou vodu v rámci dané stavby, než namontovat dvacet nabíjecích stanic na elektromobily, které budou nevyužité. Zabýváme se nejrůznějšími trendy, ale základem je pro nás funkčnost,“ konstatoval Jan Palek.

„Hustější intralogistika“

Petr Švejnoha StowPetr Švejnoha ze Stow ČR se ve své prezentaci zaměřil na téma zvýšení efektivity intralogistiky pomocí inovativního vysokohustotního skladování. Jako příklad uvedl systém Atlas 2D od společnosti Stow. Jedná se o zaskladňovací a vyskladňovací systém pro blokové skladování v kanálech. 2D radioshuttle dokáže měnit svoji polohu v rámci podlaží na základě příkazů z řídicího systému. Petr Švejnoha uvedl: „2D shuttle se na trh v drtivé většině případů implementuje v souvislosti s širší automatizací. Není řízen dálkovým ovladačem, ale WMS systémem. Cílem 2D shuttle je optimalizace využití skladové plochy, dále efektivní, rychlý a spolehlivý způsob zakládání a expedice palet.“

PastierTématem Log-inu bylo i udržitelné skladování. Ivan Pastier z CTP Invest představil projekt vypracovaný pro Havi Logistics s cílem dosáhnout udržitelného skladování. Cílem projektu bylo vybudovat environmentálně přátelský a udržitelný komplex, který bude sloužit pro skladování a distribuci zejména chlazeného a mraženého zboží. Nová hala má téměř 8700 m2 a je vybavena moderními skladovacími technologiemi. Může se pochlubit například chlazením pomocí CO2, osvětlením LED nebo rekuperací tepla.

„Papírový“ sklad minulostí

Motan TomaZajímavé informace přinesla také případová studie o řízeném skladu ve společnosti UBC, kterou prezentovali Pavel Motan (K2 atmitec) a Martin Tomašík (UBC). Zaměřili se na to, jak zvýšit rychlost expedice, omezit počet chyb a snížit náklady na vychystání. Byla popsána spolupráce zahrnující výměnu celého informačního systému a zavedení řízeného skladu. Celková investice činila zhruba tři miliony korun. Pavel Motan sdělil: „Před zavedením systému se vše ze skladu vydávalo podle papíru a nebyly popsány lokace. Lidé dlouze něco hledali. Když bylo třeba v rámci odpolední směny něco dochystat na ráno, skladníci museli být v práci déle, než původně měli. Nyní skladníci vše stíhají, navíc v době, kdy roste sortiment, který je velmi různorodý.“ Dodejme, že např. napříjmu byl zaveden tzv. inteligentní čárový kód.

DittrichZ Prahy zazněla také prezentace Jakuba Ditricha (ekolo.cz) zaměřená na novinku v ČR: depo, které v loňském roce začalo fungovat na pražském Těšnově. Depot.Bike soustřeďuje hned několik přepravních společností, které tu mají dedikovaná místa, v nichž kurýři přebírají zásilky a rozvážejí je na elektrokolech zejména v centru metropole. Díky úspěchu projektu začala doprava cargo-biky zajímat i další hráče. Elektrokolo garantuje dojezd minimálně 60 km. Za půl roku bylo v rámci pilotního provozu doručeno přes 30 000 zásilek.

Interakce s inspirací vytvářejí inovaci. Zajímavou, inspirativní i praktickou přednášku měla na fóru LOG-IN 2021 Martina Le Gall Maláková, která od roku 2002 řídí společnost Electrik. V roce 2017 se stala zakládající členkou a také prezidentkou organizace Industry Innovation Cluster (IIC). Cílem IIC je vytvářet platformu pro užívání a sdílení inovací v průmyslu v rámci digitální ekonomiky. Členy organizace zajímají témata jako smart industry, smart city, mobilita nebo umělá inteligence. Jak zdůraznila Martina Le Gall Maláková, dnes si život bez inovativních myšlenek neumíme představit a více než kdykoliv předtím jsme podporováni být tvůrčí. Řekla: „Inovace patří do našeho profesionálního, společenského a osobního života. Ale je budoucnost v tak rychlém sledu inovaci a změn pro lidstvo bezpečná? Co můžeme udělat pro to, aby byla?“

Šetrné budovy, efektivnější skladování, potenciál brownfieldů…

PavelDalší vystoupení bylo zaměřeno na inovace v developmentu. Lenka Matějíčková (Arcadis Czech Republic) a Pavel Sovička (Panattoni) hovořili o cestě k uhlíkové neutralitě skladů. Projekt distribučního centra e-commerce společnosti Real Digital v Panattoni Parku Cheb South je reálnou ukázkou toho, co je dnes v této oblasti možné. Demolice zdevastovaného areálu chebských strojíren, 90% recyklace stavebního a demoličního odpadu a ekologicky šetrná výstavba moderní haly, v níž se splachuje dešťovou vodou, stíní předokenními žaluziemi a jejíž okolí zdobí hmyzí hotel i venkovní posilovna pro zaměstnance. To je jen část parametrů, které přispěly k pozici nejšetrnější průmyslové budovy světa podle nejnovějších standardů BREEAM 2016 New Construction. „Certifikace pro nás není marketing. Je důležité ukázat světovým firmám, že se u nás staví kvalitní udržitelné budovy,“ konstatuje Pavel Sovička.

Rastislav Smolen KasysDalší studie byla zaměřena na zvýšení kapacity, efektivity a bezpečnosti při vyhledávání zboží. Lehčí manipulace se zbožím, zvýšení kapacity, úspora skladového prostoru či efektivnější skladové hospodářství… To jsou hlavní benefity řešení, které společnost Kasys implementovala ve výrobních a skladových prostorách firmy Scheidt & Bachmann. „Navzdory zvýšení kapacity a rychlosti vychystávání jsme pomocí pružných plastových zábran a podlahového značení zajistili i ochranu skladových prostor, výrobních strojů a zaměstnanců,“ zdůraznil jednatel společnosti Kasys Rastislav Smolen, který divákům představil projekt formou videa. V tomto programovém bodu vystoupil také Ján Krúpa, jednatel společnosti Scheidt & Bachmann Slovensko: „Naše výroba je náročná na logistiku, je potřebná i automatizace,“ uvedl. Ve videu byly prezentovány ukázky bezpečnostních řešení a automatizace z této firmy.

KaiZbourat starou halu, nebo ji rekonstruovat? V posledních pěti letech se v souvislosti s developmentem stále častěji skloňují brownfieldy. Právě o nich mluvil ve své prezentaci Jaroslav Kaizr (Demaco). Popsal, jak lze vhodným způsobem nemovitost rekonstruovat, aby revitalizované území generovalo přidanou hodnotu pro uživatele i investora. Jaroslav Kaizr popsal konkrétní realizaci rekonstrukce. Jednou z jejích výhod bylo, že nájemné nižší o 20 % (ve srovnání s novou výstavbou) zajistilo rychlý předpronájem.

ASRS, sklady a e-commerce, bezpečnostní vesty…

Log-in se věnoval nejrůznějším tématům týkajících se logistiky. Např. Michal Plch (Kardex) a Martin Liška (Adoz) mluvili o využití automatizovaných skladových systémů Kardex ve firmě Adoz. Přednáška byla zaměřena především na praktickou ukázku variability a flexibility ASRS (Automated Storage & Retrieval System), na možnosti softwarového propojení a na výhody, které toto řešení přináší v konkrétních aplikacích.

Baláž PrologisMartin Baláž (Prologis) svou přednášku nazval „Logistické nemovitosti pod vlivem růstu e-commerce“. Uvedl, že proměna, jíž jsme svědky, zvyšuje důraz na možnost automatizace a strategickou lokaci logistických center. Popsal, jak se sektor logistických nemovitostí vyrovná s novou realitou. „Bude stále velký tlak na to, aby sklady byly umístěny co nejblíže městských aglomerací. Zákazníci investují do technologií, což přináší ještě větší udržitelnost a efektivitu,“ říká Martin Baláž.

Vavřička LindeDále na Log-inu hovořil Lukáš Vavřička (Linde Material Handling Česká republika). Popsal inovativní systém Linde Safety Guard, což je aktivní systém ochrany před kolizemi. Na příkladu jedné z realizací vysvětlil využití a benefity tohoto systému. „Zákazník chtěl chránit nejen zaměstnance, ale všechny osoby, které se pohybují v jeho areálu a mohou přijít do kontaktu s manipulační technikou. Nabídli jsme několik technických řešení, z nichž nejideálnějším byl právě Linde Safety Guard. Systém seskládá z několika zařízení, které mezi sebou navzájem komunikují,“ uvedl Lukáš Vavřička. Systém zabraňuje srážkám techniky s technikou, techniky s chodci, srážkám techniky s infrastrukturou, možné je i vytváření zón pro omezení rychlosti vozíků.

CNG a LNG ve flotile Lidlu

Velmi očekávanou byla případová studie z dílny společnosti Lidl, kterou představil vedoucí úseku logistiky Lidl Miroslav Seifert a jeho kolega Meter Mego. Jejich projekt je zaměřen na využívání kamionů s kombinovaným pohonem. Není zanedbatelné ani efektivní plánování tras a vytěžování vozidel, neboť jsou základem green logistiky, čili snahy v rámci dopravy co nejméně zatěžovat životní prostředí škodlivými emisemi. Jak zdůraznil Miroslav Seifert, kamiony s kombinovaným pohonem CNG / LNG využívá Lidl již na celém Slovensku. Přestože za vozy zůstává méně emisí, je nutné vhodně plánovat trasy a vytěžovat, zejména při zpětné logistice z prodejen na centrální sklady. Na jednu nádrž CNG zvládne kamion bez problémů 400 kilometrů. Když se k tomu přidá LNG, dojezd se prodlouží až na 1200 kilometrů.

Automatická identifikace pomocí RFID

OsúchOnline fórum v bratislavském studiu ukončila přednáška Mariána Osucha, který svou pozornost zaměřil na RFID. Jak upozornil, RFID umožňuje automaticky identifikovat větší množství položek během milisekund a odbourat tak potřebu jakéhokoli manuálního skenování. Pomocí RFID bran nebo vysokozdvižných vozíků s RFID lze sledovat nejen výrobky nebo materiál, ale i aktiva společnosti, jako jsou palety, plastové přepravky, kovové regály a jiné vratné přepravní obaly. „Můžete také kontrolovat naložení zásilky do kamionu a eliminovat nesprávné dodávky, které způsobují dodatečné finanční nebo časové náklady,“ vysvětlil Marián Osúch.

Jak inovovat poslední míli?

Fórum Log-in bylo zakončeno z Prahy panelovou diskusí na téma „Jak inovovat poslední míli v čase bezprecedentního rozmachu e-commerce“. V rámci ní vystoupili: Martin Marek (DoDo Czech), Daniel Mareš (Wedo), Luboš Moravec (Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay, Electroworld) a Martin Kasa (Pilulka Lékárny). Během více než hodinové diskuse byla řeč o budoucnosti automatických výdejních boxů (o pestrosti názorů na toto téma svědčí také uzavřená sázka mezi panelisty), zákaznickém chování na internetu, které profilovala pandemie covid-19, nebo způsobech doručování a měření úrovně poskytovaného servisu.

Mluvilo se například o tom, jak široké má být optimální časové okno pro závozy. „Záleží na segmentu a na očekávání zákazníka, který volí službu, také záleží na dostupných kapacitách,“ konstatuje Martin Marek. Jeden z dotazů účastníků se týkal toho, zda můžeme předpokládat nějaký nový způsob doručování. „Už řadu let zaznamenáváme pokusy o doručování do kufrů aut či pokusy s chytrými zámky, kdy má kurýr kód a díky němu může doručit například do garáže rodinného domu. Doručování drony nebude otázkou blízké budoucnosti, ale myslím si, že bude možné používání autonomních dopravních prostředků,“ předpokládá Daniel Mareš s tím, že autonomní vozy by zavážely výdejní boxy. Martin Kasa uvedl: „Myslím si, že e-commerce čeká velmi pozitivní budoucnost. Vidím ji ve výdejních boxech, jejich počet se výrazně zvýší. Dále vzniknou home boxy, tedy dodávání do garáže, kufru auta a podobně. Důležité je, že home boxy budou sloužit i pro reverzní logistiku.“

Fórem Log-in nic nekončí

I v době pandemie Log-in osvědčil, že je inovativní a flexibilní a dokáže on-line hostit stovky účastníků. Log-in však není pouze fórum, ale pokračuje v různých kanálech celý rok. Stále jsou otevřené nominace na Ocenění Log-in, která budou vyhlášena na galavečeru logistických inovací v rámci kongresů Eastlog a Slovlog. A náměty lze hledat také v „bance logistické inspirace“ na www.projektlogin.com, na stránkách časopisů SL a v měsíčních newsletterech. Na konci roku se souhrn nejlepších inovací na českém a slovenském trhu objeví v Ročence Log-in.

Ti, kteří letošní Log-in nestihli, mají stále šanci. Stačí se doregistrovat na www.log-in.cz nebo www.log-in.sk a následně zhlédnout kompletní záznam ve FullHD.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest