Čipy RFID urychlily expedici v mohelnickém Siemensu

Využití RFID kódů v logistice umožňuje ušetřit peníze a usnadňuje práci ve skladech. I přes výhody rozšíření tohoto systému zdaleka neodpovídá jeho potenciálu. Přínos tohoto systému ukazuje spolupráce společností Geis a závodu Siemens v Mohelnici při expedici elektromotorů.

V dubnu 2020 technologii RFID zavedla logistická firma Geis ve spolupráci se závodem Siemens v Mohelnici pro zajištění automatické nakládky elektromotorů do kamionů. RFID čipy neboli tagy ve své paměti přenášejí veškeré potřebné informace o každém jednotlivém motoru i o místě jeho určení ve formě magnetické pásky.

Automatické odečtení ze skladu

Ve chvíli, kdy zaměstnanec závodu Siemens zadá přepravu do systému, zaměstnanci společnosti Geis požadavek potvrdí a ze speciální tiskárny vyjede ke konkrétnímu motoru tag, který se na něj nalepí. Jakmile se objeví paleta s tagem, tak je automaticky naskenována a přenesena do systému SAP – motor se odečítá ze skladu a přepisuje se v rámci systému do cílové destinace.

Roční zkušenost ukazuje, že technologie umožnuje načíst najednou 200 až 1000 čipů za sekundu při nulové chybovosti – příslušný výrobek vždy putuje ve správný čas na správné místo. Čipy jsou odolné proti teplotě, vodě i nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Přehlednější tok materiálu

Pracovníci mají díky webové aplikaci a vizualizacím lepší přehled o toku materiálu, mohou snadněji dohledávat chybějící kusy a celý proces nakládky zboží se podstatně zrychluje. Aplikace jsou propojené se systémem SAP, takže zobrazují, přijímají a přímo zapisují data a kompletují dokumentaci.

Použití RFID čipů šetří čas a peníze, zjednodušuje procesy a zvyšuje přesnost dodávek. Přínosy při větším množství naskladňovaných a expedovaných jednotek tak podle Geisu rychle převyšují vstupní investici.

Jak funguje RFID

Identifikace na rádiové frekvenci RFID představuje identifikátory navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Princip systému je jednoduchý – vysílač vysílá do okolí elektromagnetické pulsy. Pokud se v blízkosti objeví pasivní RFID čip, ten využije přijímanou energii k nabití svého kondenzátoru a odešle odpověď s informací o svém nositeli. Nepotřebuje tedy vlastní zdroj energie. Kromě jiných služeb jej tedy lze využít k identifikaci zboží místo čárového nebo QR kódu.

RFID čipy obsahují unikátní elektronický kód produktu EPC (Electronic Product Code), který z hlediska logistiky a obchodu může být přidělen každému jednotlivému konkrétnímu kusu zboží. Toto číslo o něm může obsahovat takřka neomezené množství informací.

Technologie rádiového kódu je už dnes cenově dostupná a umožňuje přenos velkého množství informací. Přesto zatím nedošlo k předpokládanému masovému rozšíření této technologie v maloobchodu, kde stále kraluje použití čárových kódů. Přitom označení zboží RFID tagy by umožnilo průběžné načítání a posléze automatické sečtení cen v nákupním koši (vozíku), takže by při jeho použití bylo možné zrušit pokladní.

Načtení bez zastávky

Při využití technologie RFID není nutné, aby se řidič vysokozdvižného manipulačního vozíku s paletou naloženou zbožím musel zastavit, aby umožnil kolegyni nebo kolegovi ruční čtečkou načíst čárové kódy na všech expedovaných skladových jednotkách či kusech. Zboží vybavené RFID čipem (tagem) jen projede příslušnou bránou vybavenou snímacími anténami. Přenos signálu je bezdrátový. Zvukový signál jen obsluze oznámí, kolik kusů skladových jednotek se načetlo a případně upozorní na zjištěný nedostatek. Stejnou informaci poskytne i vizuální semafor a na dotykové obrazovce se zobrazí detaily nakládky.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest