Spolupráce DoDo a BizzTreat: Vyšší vytěžitelnost vozidel a nižší nehodovost

Firmě DoDo se ve spolupráci se společností BizzTreat podařilo o 20 % zvýšit efektivitu a vytěžitelnost vozidel. Za tři měsíce pak startup o 11 % snížil nehodovost.

V rámci spolupráce s datovými analytiky z BizzTreat se logistický startup zaměřil na analýzu procesů spojených se správou vozového parku. Díky implementaci analytických nástrojů má DoDo čtyřikrát denně k dispozici komplexní report o celé flotile i každém jednotlivém voze. Firma tak může snáze přizpůsobovat vytížení jednotlivých vozů tak, aby bylo každé auto využito efektivně. Díky tomu se podle firmy podařilo o 20 % zvýšit efektivitu rozvozů. Proces generování reportů napříč všemi segmenty je automatický, což zaměstnancům šetří zhruba 500 hodin práce ročně.

„Doby, kdy jsme měli pár aut, jsou pryč, a nároky na datovou analýzu procesů spojených s naší flotilou postupně výrazně vzrostly. Během posledních měsíců jsme proto věnovali velké úsilí tomu, abychom byli schopni v naší logistické platformě sledovat, pokud možno, vše, co s provozem našeho vozového parku souvisí, od nákladů, přes plánované servisní úkony, až po hlídání nájezdů zakotvených v leasingových smlouvách,“ popisuje Ondřej Seer, šéf produktu ve společnosti DoDo.

Díky BI reportingu je firma schopna sledovat aktuální počet vozidel v servisu, průměrnou dobu servisu, náklady na provoz vozidla, které zahrnují leasing, nehody, reklamní polepy, pokuty apod., dále plánované servisní úkony včetně přezouvání a v neposlední řadě také informace spojené s leasingovými smlouvami na daná auta.

Všechna data je možné sledovat online a jsou kategorizována podle modelů vozidel, poboček, zemí, zapojených partnerů a podobně. „Neustálé porovnávání dat nám umožňuje snadno odhalit nesrovnalost nebo neefektivitu na konkrétní pobočce a následně ji řešit,“ popisuje Ondřej Seer.

Mezi sledovanými daty nechybí detailní údaje o nehodovosti, kterou se podařilo snížit o 11 % za tři měsíce. Za tímto účelem jsou detailně sledovány jednotlivé události konkrétního kurýra a vozidla. Společnost je schopna identifikovat prudké zatáčení, brždění i nepřiměřenou akceleraci, a díky tomu získá celkový přehled o jízdním stylu kurýra.

„Kurýři jsou podle naměřených hodnot rozřazeni do tří kategorií a v dlouhodobém horizontu vidíme, že toto řazení zřetelně koreluje s počtem nežádoucích událostí. Každý vedoucí pobočky dostává pravidelný týdenní BI report s přehledem svých kurýrů, na jehož základě můžeme naše nejlepší řidiče odměnit, a naopak dále pracovat s těmi, jejichž jízdní styl neodpovídá našim vysokým nárokům,“ doplňuje Ondřej Seer.

Vylepšení implementovaná ve spolupráci s datovými analytiky z BizzTreat jsou dalším krokem společnosti DoDo ve zdokonalování vlastní logistické platformy interně zvané GAIA.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest