V brownfieldovém areálu na Plzeňsku vyrostou dvě nové udržitelné haly

Developer Panattoni připravuje u Nýřan na Plzeňsku výstavbu dvou průmyslových budov o rozměrech 34 tisíc metrů čtverečních a 25 tisíc metrů čtverečních zastavěné plochy, s ambicí nabídnout regionu na 850 nových pracovních příležitostí. Projekt se tak zařadí mezi ostatní industriální developerské počiny společnosti Panattoni, které přetvářejí nevyužité areály ve funkční průmyslové prostory. Nové haly by měly sloužit pro logistiku či lehkou výrobu s vyšší přidanou hodnotou.

„Panattoni Park Nýřany Terminál projektujeme v souladu s naším dlouhodobým trendem smysluplné revitalizace brownfieldů. Území bývalých uhelných dolů a betonárny je typickou ukázkou mrtvého místa, které má obec za humny desítky let jen ‚pro zlost‘ a které navíc představuje riziko pro životní prostředí. Při výstavbě nových hal budeme klást akcent na koncept udržitelného rozvoje. Výsledkem budou moderní a funkční industriální prostory, které splňují nejpřísnější kritéria ekologické výstavby,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Industriální využití krajiny v průběhu několika minulých dekád si před zahájením stavebních prací vyžádá důkladnou rekultivaci lokality tak, aby odpovídala nejpřísnějším kritériím bezpečné a udržitelné výstavby. Společnost Panattoni nedávno požádala o posouzení dopadů na životní prostředí EIA. Protože projekt počítá s vysokým počtem zaměstnanců v řádu vyšších stovek, stavitel chce využít i přímého napojení na nedaleké vlakové nádraží Nýřany, které umožňuje pohodlnou přepravu z Plzeňska či Domažlicka.

V průběhu 50. a 60. let minulého století využívala pozemky tohoto průmyslového areálu betonárna Prefa, v 70. letech byl areál přebudován na potravinářský závod Likona Nýřany. Výstavbou ekologicky udržitelného a moderního industriálního parku tak Panattoni symbolicky udělá zelenou tečku za barvitou průmyslovou minulostí celé oblasti.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest