Cieľom je stať sa najinovatívnejším prémiovým hráčom X2C v Európe

Cieľom je stať sa najinovatívnejším prémiovým hráčom X2C v Európe 

DPDgroup má vytýčený jasný cieľ do roku 2030: stať sa medzinárodnou zárukou udržateľného doručovania a lídrom v napredovaní v rámci e-commerce. Cieľom DPDgroup je do roku 2025 tiež zdvojnásobenie obratu dosiahnutého v roku 2020 na výšku 21 mld. eur.

V súčasnosti je DPDgroup lídrom v doručovaní B2B, teda v doručovaní zásielok do firiem, a tiež poprednou európskou cestnou sieťou s približne 25 percentným podielom na objemoch.

Cieľom je preto posilnenie pozície DPDgroup ako lídra v oboch segmentoch obchodu a to napriek posilneniu konkurencie a spomaleniu ekonomiky. Skupina DPD chce využiť svoje odborné znalosti, aby zákazníkom pomohla zvládnuť migráciu z B2B na B2C. Predovšetkým tým, že sa stane európskym „jednotným kontaktným miestom“ pre B2B a B2C najmä v segmente malých a stredných podnikov.

DPDgroup bude pokračovať v budovaní svojej súčasnej pozície, aby sa do roku 2025 stala najinovatívnejším prémiovým hráčom X2C v Európe s 15 percentnou ročnou mierou rastu.

DPDgroup plánuje vyvinúť inteligentné riešenie šité na mieru pre trh každej a posilniť tak služby poskytované príjemcom mimo domov. DPDgroup chce navyšovať počet svojich odberných miest Pickup a tiež balíkoboxov a celkovo rozširovať svoje pôsobenie v rýchlo sa rozvíjajúcom segmente C2C.

Aby DPDgroup čo najviac podporila túto svoju ambíciu, plánuje zdvojnásobiť sieť a dosiahnuť tak 90 percentné pokrytie v rámci Európy (percentuálny podiel európskej populácie s prístupom k miestu vyzdvihnutia – tzv. Pickup point, za menej ako 10 minút). Tým ponúkne najlepšie pokrytie v Európe s počtom 100-tisíc odberných miest Pickup a 30-tisíc balíkoboxov.

DPDgroup bude naďalej realizovať doručovací servis pre zdravotnícky a potravinový segment s využitím svojich expertných znalostí pri doručovaní zásielok s kontrolovanou teplotou a vďaka svojej širokej mestskej logistickej sieti.

Zdolávanie nových výziev

Je zrejmé, že medzinárodné trhy doručovania balíkov mimo Európy budú v nasledujúcom desaťročí rásť rýchlejšie ako tie európske. DPDgroup sa snaží rozvíjať aj svoje súčasné medzikontinentálne pôsobenie a zároveň posilniť svoju pozíciu v juhovýchodnej Ázii, na Strednom východe, v Afrike a Južnej Amerike.

DPDgroup plánuje naďalej implementovať stratégiu využívania dát, inovácií a zameranie sa na zákazníka. Vďaka inováciám ako je „live tracking“ – sledovanie pohybu zásielky a služby Predict and Precise, nastavila v posledných rokoch DPDgroup štandardy pre inovácie zamerané na zákazníka. Skupina plánuje pokračovať v presadzovaní inovácií a posilňovaní dátovej inteligencie a schopností v oblasti využívania dát, pričom sa bude neustále zameriavať na zlepšovanie služieb zákazníkom a manažmentu výnosov.

Záväzok k udržateľnosti

Udržateľnosť je základom identity DPDgroup, a preto každý z cieľov ide ruka v ruke s ambicióznymi ekologickými inováciami a záväzkami v oblasti životného prostredia, ako je napríklad zníženie emisií CO2 na každý doručený balík o 30% do roku 2025 (v porovnaní s rokom 2013).

DPDgroup je presvedčená, že je nevyhnutné zapojiť sa do zlepšovania ovzdušia v mestách, pretože 30% znečistenia vytvára práve mestská logistika. Z tohto dôvodu v októbri 2020 sa DPDgroup zaviazala poskytovať bezemisné doručovanie do 225 európskych miest a k 80 miliónom Európanov do roku 2025. Ambíciou je znížiť emisie uhlíka o 89% a znečisťujúcich látok o 80% v dotknutých mestách.

„Rok 2020 mal výrazný a trvalý vplyv na elektronické obchodovanie (e-commerce) a logistický segment. Som hrdý na životaschopnosť a úspech môjho tímu a verím, že máme lepšiu pozíciu ako kedykoľvek predtým, aby sme sa stali medzinárodnou zárukou v oblasti udržateľného doručovania  a popredným poskytovateľom e-commerce. Je tu veľa príležitostí, ktoré môžeme využiť, môžeme sa spoľahnúť na našu excelentnosť v prevádzke a na inovačného ducha, takže neexistuje nijaké obmedzenie v tom, čo môžeme spoločne dosiahnuť do roku 2025 a aj ďalej,“ dodáva Boris Winkelmann k ambíciám a cieľom DPDgroup.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest