Miroslav Seifert: EDI má vysoký potenciál na rozšírenie do rôznych oblastí využitia v logistike

Miroslav Seifert: EDI má vysoký potenciál na rozšírenie do rôznych oblastí využitia v logistike

„Pri prijímaní tovaru od dodávateľov, ktorí s nami komunikujú pomocou EDI, sa nám výrazne znižuje prácnosť a naopak výrazne zvyšuje rýchlosť spracovania príjmu tovaru pričom sa minimalizuje možnosť chybovosti pri spracovaní,“ hovorí v rozhovore Miroslav Seifert, vedúci úseku logistiky spoločnosti Lidl.

Čo priniesol EDI do logistiky?

EDI dáta a predovšetkým ich správne nastavenie a využívanie, výrazne dopomohli zefektívniť nie len logistické procesy v rámci objednávania a príjmu tovaru, ale aj činnosti pri následnej fakturácii.

 V čom najviac pomáha EDI v rámci logistiky? Aké sú vlastne najväčšie benefity EDI?

Pri prijímaní tovaru od dodávateľov, ktorí s nami komunikujú pomocou EDI, sa nám výrazne znižuje prácnosť a naopak výrazne zvyšuje rýchlosť spracovania príjmu tovaru pričom sa minimalizuje možnosť chybovosti pri spracovaní.

Pri správnom nastavení EDI komunikácie s dodávateľmi, vieme benefity preniesť nie len na samotný proces, ale hlavne na činnosti našich zamestnancov, čo sa pozitívne odráža na ich výsledkoch a samotnej pracovnej atmosfére.

Aké máte skúsenosti s EDI?

V Lidl sme začali používať EDI až v roku 2014. Od tohto obdobia postupne zapájame čoraz viac našich dodávateľov a každoročne zvyšujeme podiel spracovaných EDI dát.

Prečo by mali firmy využívať EDI?

V dobe, kedy managementy spoločností na všetkých úrovniach riadenia vyvíjajú úsilie na zefektívňovanie svojich procesov je práve EDI jeden z významných nástrojov na zvýšenie efektivity a produktivity.

Čo všetko ponúkate iným subjektom?

V rámci digitalizácie a automatizácie v logistike sú pri efektívnej podpore zo strany legislatívy ako aj správneho HW a SW vybavenia v spoločnostiach možnosti EDI prakticky neobmedzené.  V spoločnosti Lidl máme spoluprácu s našimi dodávateľmi nastavenú na oblasť zasielania objednávok, prijímania elektronických dodacích listov a fakturácie.

Aká budúcnosť čaká na EDI?

V čase kedy celosvetovo zažívame druhú vlnu pandémie a ruka v ruke s tým aj minimalizujeme sociálne a pracovné kontakty pričom do popredia vystupujú digitálne možnosti a technológie, má práve EDI vysoký potenciál na rozvoj a rozšírenie do rôznych oblastí využitia v logistike.

 

Autor: Tomáš Szmrecsányi, šéfredaktor Systémy Logistiky SK

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest