ZSSK CARGO a obehové hospodárstvo

ZSSK CARGO a obehové hospodárstvo

Pri transformácií ekonomík po celom svete sa ľudstvo odkláňa od fosílnych palív a čoraz viac sa hovorí o takzvanom obehovom hospodárstve. V ňom sa odpady stávajú surovinami a namiesto ich vyhadzovania sa vracajú späť k spracovaniu. Na Slovensku sa tomuto biznisu jedna spoločnosť venuje dlhodobo – a prepravuje kvapalné odpady aj v spolupráci so ZSSK CARGO.

Ide o spoločnosť Detox z Banskej Bystrice, ktorá bola založená pred necelými tridsiatimi rokmi a zaoberá sa spracovaním a recykláciou odpadov. Súčasťou jej biznisu je aj zber a spracovanie priemyselných odpadov vrátane nebezpečných odpadov.

Na juhu stredného Slovenska v Rimavskej Sobote má svoj najväčší závod, ktorý sa rozkladá na ploche až 65 000 m2. Z použitých priemyselných olejov vyrába vykurovacie oleje, pomocou destilácie spracováva aj rozpúšťadlá.

V Detoxe Rimavská Sobota šetria životné prostredie dvakrát. Už samotnou recykláciou odpadov sa ušetria obrovské potenciálne škody na životnom prostredí. Napriek všetkým výzvam, stále pravidelne využívajú na dopravu tekutých odpadov železnicu. Hoci sa nejedná o veľké jednorazové objemy, ide o stabilnú prepravu odpadov v 2-3 vozňoch na relácii z Trnavy do Rimavskej Soboty.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest