Nová služba pro logistiku autobaterií

Scénáře budoucího vývoje podle DB Schenker předpovídají, že do roku 2030 bude na silnicích po celém světě více než 130 milionů elektromobilů. Zatímco výkon a dostupnost baterií jsou klíčové pro jejich plošné zavedení v dopravě, výrobci čelí novým výzvám v organizaci logistického řetězce.

Přeprava, sběr a recyklace baterií je velmi složitá vzhledem k jejich klasifikaci v kategorii nebezpečného zboží podléhajícího přísným zákonným požadavkům na přepravu a uskladnění. DB Schenker spustil novou specializovanou službu, která kombinuje jednotlivé národní a mezinárodní předpisy týkající se typů baterií a způsobů jejich přepravy.

DB Schenker nabízí všechny typy přeprav a customizovaných řešení pro celý životní cyklus baterií. To zahrnuje teplotně kontrolované přepravy materiálu do výroben závodů, a také expedici hotových výrobků v označených a schválených obalech pro přepravy nebezpečného zboží.

V souladu s ekologickými standardy umožňuje DB Schenker skladování baterií odděleně od ostatního hořlavého zboží. Právě lithiové baterie jsou vždy uschovány v suchých a dobře větraných prostorách.

Firma rovněž nabízí zajištění bezprašného skladování, poprodejních služeb a vyřízení veškeré přepravní dokumentace. Dodatečná reverzní logistika zahrnuje recyklaci nebo likvidaci baterií, a to včetně těch vadných nebo poškozených, v souladu s národní legislativou v úzké spolupráci s vybranými partnery.

Díky kombinaci přímých celovozových přeprav, individuálních řešení a speciálních podmínek je už nyní divize pozemní přepravy schopná pokrýt 98 % poptávek po silničních přepravách nebezpečného nákladu, včetně baterií. Námořní přeprava baterií může být kombinována se silniční přepravní sítí tak, aby splňovala nejvyšší standardy pro komplexní door-to-door řešení.

Díky síti DB Cargo propojuje intermodální železniční spojení výrobní závody baterií v Evropě a Číně s koncovými zákazníky v různých evropských zemích. Multimodální řešení nabízí ve srovnání s leteckou dopravou nižší náklady a kratší dodací lhůty oproti námořní dopravě. Kromě železniční přepravy zahrnuje nabídka služeb kamionové přepravy na prvním a posledním úseku trasy, překládky v námořních přístavech nebo železničních terminálech a další služby, jako je kontrola kvality nebo vyřízení dokumentace a celního odbavení.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest