Eurohub sa zameriava na zásobovanie celej európskej siete

Eurohub sa zameriava na zásobovanie celej európskej siete

Pre komplexné logistické siete platí nasledujúce − čím užšie sú jednotlivé huby prepojené, tým pevnejšie sú logistické siete a tým väčšia je aj ich flexibilita, akú môžu ponúknuť zákazníkom z rôznych sektorov, a to aj v čase krízy. Niektoré huby dokonca zaisťujú ďalšie vysoko konsolidačné úlohy. V spoločnosti Dachser sú známe ako Eurohuby.

Nákladné vozidlá spoločnosti Dachser sú nepretržite na ceste do destinácií po celej Európe. Tempo určujú 3 Eurohuby v Überherrne, Bratislave a Clermont-Ferrande. V týchto huboch spoločnosť Dachser dáva dohromady náklad na prepravu po celej Európe, ak neexistuje žiadne priame spojenie. Každú noc tak na centrále aj v skladisku prebieha množstvo aktivít, kedy sa tovar neustále prijíma a odosiela. Prevádzka Eurohubu sa zameriava na zásobovanie celej európskej siete.

„Eurohuby sú neziskové centrá bez vlastnej zákazníckej základne. Ich jediným účelom je tak prepojiť jednotlivé európske pobočky v rámci prepravného rozvrhu,“ vysvetľuje Jens Lengefeld, Head of Partner Hub & Traffic Organization v spoločnosti Dachser. Lengefeld navyše dodáva, že huby umožňujú firme ponúknuť svojim európskym zákazníkom pridanú hodnotu tým, že im umožnia dosiahnuť akýkoľvek cieľ v Európe veľmi rýchlo. V závislosti od vzdialenosti sú dodávky uskutočnené do 24, 48 alebo 72 hodín.

Integrácia všetkých európskych destinácií

„Dosahovanie prevádzkovej a plánovacej excelentnosti v oblasti riadenia dopravných sietí je jediný spôsob, ako zabezpečiť potrebnú úroveň kvality, služieb a zodpovednosti,“ hovorí Michael Schilling, COO Road Logistics a hlavný architekt celoeurópskej siete Dachser a dodáva: „Naším cieľom je selektívne a systematicky konsolidovať náklad, aby sme mohli riadiť konektivitu našich Eurohubov, rozširovať ich a integrovať všetky európske regióny. Týmto spôsobom môžeme lepšie využiť kapacitu a tým zlepšiť ako ziskovosť, tak ekologickú udržateľnosť našich prepráv.“

Prvým Eurohubom siete Dachser sa stal v roku 2002 Überherrn. Vďaka svojej polohe na francúzsko-nemeckých hraniciach sa vzápätí stal kľúčovým hubom pre obe krajiny a ich európske cieľové trhy. V roku 2011 vznikol ďalší Eurohub, tentoraz v Bratislave, ktorý rozšíril možnosti vo východnej Európe. V tom istom roku sa začali operácie v ďalšom Eurohube v Cleremont-Ferrande, čo spoločnosti Dachser umožnilo úspešne dokončiť pôvodnú stratégiu 3 Eurohubov pre komplexné európske pokrytie so zaručenými časmi dodania. „Tieto centrálne riadené Eurohuby fungujú ako chrbtica európskej logistickej siete,“ hovorí Lengefeld.

Európska sieť spoločnosti Dachser je silná hlavne vďaka približne 2450 domácim a ďalším 1400 medzinárodným (v rámci Európy) linkám medzi jednotlivými pobočkami. To je sila, ktorú ešte viac posilňujú Eurohuby a ich efektívne prepojenie európskych regiónov, čo sieť umožňuje. „Pomáhame pobočkám s malým počtom priamych trás tým, že im ponúkame transportný plán, ktorý je starostlivo a presne na minútu naplánovaný. To im umožňuje ponúknuť zákazníkom všetky potrebné destinácie,“ hovorí Lengefeld.

Ďalej dodáva, že rozšírenie portfólia Eurohubu v Clermont-Ferrand a zahrnutie dovoznej a vývoznej prepravy, povýšilo toto stredisko vo Francúzsku na centrum pre celú Európu. To z neho robí významný hub pre francúzskych zákazníkov, ktorí potrebujú prepravu do európskych destinácií, ale aj pre európskych zákazníkov s cieľovými trhmi vo Francúzsku.

Je potrebné dbať na širší kontext

Lengefeld hovorí, že rôzni hráči v sektore by mali vždy sledovať čo sa deje „za rohom“ a dbať na širší kontext ich aktivít. „Centrála v Kemptene nastavuje manažérom v Eurohuboch jasné pravidlá a pokyny, čo vytvára rovnováhu v záujmoch hubov a siete.“

Ako neziskové centrá musia Eurohuby slúžiť vždy celej sieti a poskytovať služby vysokej kvality. Zákazníci ťažia nielen zo spoľahlivosti systému, ale tiež môžu vďaka Eurohubom a optimalizácii tiež ušetriť náklady na regionálne sklady. Pritom budú stále dodávať zásielky do mnohých krajín s pevne stanoveným časom.

Koronavírusová pandémia a kvôli nej opakovane narušené a niekedy úplne prerušené dodávateľské reťazce, premenili udržiavanie rovnováhy v logistickej sieti na skutočnú výzvu, ale aj na nové príležitosti. „Počas prvých mesiacov na začiatku tohto roka boli Eurohuby plné síl,“ uvádza Lengefeld.

„Prevzali náklady z pobočiek, ktoré boli kvôli obmedzenej prevádzke prakticky nútené narýchlo zastaviť priamu prepravu. Bola tak naďalej zabezpečená fungujúca sieť pre zákazníkov – bez akéhokoľvek poklesu kvality alebo mimoriadnych prirážok. Logistická sieť sa môže spoliehať na to, že Eurohuby vždy zabezpečia plynulý, rýchly a efektívny chod nákladu bez toho, aby sa znížili normy kvality.“

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest