Mezi nedávno realizované inovace společnosti DHL Supply Chain patří softwarový robot ve službách provozu v Nepřevázce. Přínosem softwarových robotů je odstranění nezáživné a stereotypní práce a zvýšení efektivity. Zaměstnanci se s jejich pomocí mohou věnovat důležitějším úkolům.

Společnost DHL Supply Chain zavedla do logistických procesů v Nepřevázce softwarového robota z kategorie RPA (Robotic Process Automation). Tento počítačový program vykonává opakující se úkony, jakými jsou v případě skladu v Nepřevázce například ruční zadávání a přepisování dat. RPA kromě toho také snižuje chybovost a urychluje příslušné procesy. Robotizace procesů zbavuje zaměstnance nutnosti vykonávat rutinní manuální činnosti a uvolňuje jim ruce pro nové úkoly.

„Nasazení prvního softwarového robota v Nepřevázce je pro nás velkým milníkem,“ říká Dalibor Ondra, který má ve společnosti DHL Supply Chain na starost implementaci inovací ve střední a východní Evropě. „Tímto krokem spouštíme další významnou vlnu automatizace našich provozních činností. Cílem přitom není nahrazovat lidskou práci ze sta procent, ale využívat lidské schopnosti a potenciál k činnostem s vyšší přidanou hodnotou.“

Softwarový robot RPA se v Nepřevázce osvědčil a aktuálně probíhá jeho rozšiřování do dalších provozů DHL Supply Chain. Robot RPA schopný rozpoznávat texty z tištěných i oskenovaných dokumentů zahájí zanedlouho činnost v Pohořelicích. Pozadu nezůstává ani distribuční centrum v Jirnech, které stejně jako výše uvedené pobočky DHL Supply Chain počítá s využitím softwarových robotů v rozmanitých aplikacích. Implementace inovativních softwarových robotů je součástí globální strategie Akcelerovaná digitalizace provozních činností.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest