CEIT ako prvá slovenská 5G kampusová sieť

CEIT ako prvá slovenská 5G kampusová sieť

Inovatívna technologická spoločnosť CEIT, a. s. spolu s najväčším slovenským multimediálnym operátorom Slovak Telekom oznámila spoločný projekt vybudovania 5G privátnej kampusovej siete v areáli výskumno-vývojového centra spoločnosti CEIT v Žiline. CEIT ako prvý na Slovensku bude môcť využívať vlastnú 5G lokálnu privátnu bezdrôtovú sieť, ktorá funguje nezávisle na verejnej mobilnej sieti a je prispôsobená individuálnym potrebám spoločnosti a princípom Priemyslu 4.0.

V rámci svojej dlhoročnej stratégie budovania konceptu Digitálneho podniku plánuje spoločnosť CEIT sieť 5G využiť na vývoj technologických a procesných inovácií pre logistické a výrobné systémy, umelej inteligencie a ich praktické využitie v priemysle pre dosahovanie vyššej produktivity, optimalizácie a digitalizácie.

Širšie možnosti

Aplikácia 5G technológie prinesie priemyselným podnikom širšie možnosti vysokého stupňa automatizácie, vrátane vzájomnej komunikácie priemyselných modulov, ich koordinácie a centralizovaného riadenia s okamžitou reakčnou dobou. 5G sieť zároveň umožní riadenie strojov a mobilných výrobných a logistických zariadení na diaľku ako aj ich diagnostiku s využitím virtuálnej a rozšírenej reality, prípadne ich servis na diaľku.

V oblasti logistiky 5G sieť dokáže zabezpečiť pokročilé monitorovanie transferu materiálu v reálnom čase, optimalizáciu logistických tokov a možnosti diagnostiky a vizualizácie logistických trás a zariadení na diaľku s pomocou virtuálnej reality. Dramatický pokrok môže zaznamenať aj rozvoj umelej inteligencie, a to predovšetkým v segmentoch, rozvoju ktorých bránil nedostatok dát a nízka rýchlosť digitalizácie. 5G technológia navyše zabezpečuje okamžitú reakciu algoritmov AI a pripojenie veľkého počtu nových zariadení, ktoré predtým bolo možné pripojiť iba veľmi zložito.

Lepší prístup k dátam

Nenahraditeľnou výhodou 5G technológie v službách je zjednodušenie prístupu k dátam v reálnom čase pre koncových užívateľov, odberateľov, či dodávateľov. Zdravotníctvu poskytne možnosť využiť vzdialenú podporu diagnostiky pacientov cez „živé“ vyslanie priamo do ambulancie a nemocnice, či tele-medicínu s využitím rozšírenej reality. Navyše, proaktívna údržba zdravotníckych zariadení zabezpečí predchádzanie ich chybových stavov. Nasadenie 5G technológie v energetike by predstavovalo zvýšenie bezpečnosti práce, ako napríklad vzdialené monitorovanie a ovládanie zariadení reálne v čase, kde hlavným prínosom môže byť zvýšenie bezpečnosti práce.

„Siete piatej generácie považujem za evolúciu, pomocou ktorej je možné priniesť revolúciu,“ vysvetľuje Ing. Peter Mačuš, PhD., technický riaditeľ spoločnosti CEIT. „Dáta sú základom každého pokroku. Meniť procesy, podniky, či spoločnosť je možné predovšetkým na základe dát. Vybudovanie 5G kampusu je vyústením dlhoročných snáh spoločnosti CEIT o výskum a vývoj nových prístupov v technických inováciách, a taktiež v digitalizácii procesov. Verím, že CEIT spoločne so spoločnosťou Telekom posunie práve pomocou tejto evolúcie Slovensko na cestu k technologickej revolúcii,“ dodáva Peter Mačuš.

Inovácie v oblasti automatizácie

„Veľmi nás teší, že prvú 5G kampusovú sieť postavíme práve pre spoločnosť CEIT, ktorá prináša inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie. Otvárame tak spoločne nové možnosti pre digitalizáciu Slovenska a verím, že pomôžeme rozvinúť potenciál slovenských podnikov. Rýchla adaptácia sietí piatej generácie umožní Slovensku naštartovať digitálnu ekonomiku a získať náskok a konkurenčnú výhodu na globálnom trhu,“ hovorí Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko spoločnosti Slovak Telekom.

Kampusová sieť je lokálna privátna bezdrôtová sieť, ktorá funguje nezávisle na verejnej mobilnej sieti, je prispôsobená individuálnym potrebám pre konkrétne použitie a vyhovuje súčasným, ale najmä budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0. Výhodou kampusovej sieti je, že poskytuje možnosť použiť iba vybrané zariadenia v rámci kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Túto sieť je zároveň možné prispôsobovať či kombinovať s verejnými sieťami.

Bezpečnosť a spoľahlivosť 

Cieľom kampusových sietí je zabezpečiť podnikom možnosť využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov. Využitím privátnych 5G kampusových sietí priemyselné podniky zároveň získajú vysokú bezpečnosť, spoľahlivosť, vysokú prenosovú rýchlosť dát s nízkou latenciou siete, ako aj schopnosť pripojiť k sieti obrovské množstvo zariadení. Kombinácia 5G technológie a privátnej kampusovej siete prináša revolučné možnosti digitalizácie vo výrobných odvetviach ako aj v logistike, zdravotníctve, obchode, či mnohých iných.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest