Solární panely na střechy rozvážkových vozidel

Společnost DHL Supply Chain montuje solární panely společnosti Trailar na střechu sedmi středně velkých nákladních vozidel pro rozvážkovou dopravu

DHL Supply Chain bude tato vozidla provozovat nejen na českých silnicích, ale také na Slovensku a v Rakousku.

„Tým v České republice nasadil ve spolupráci se společností Trailar novou technologii v rámci strategie Go Green a uskutečnil tak další krok k dosažení ‚nulových emisí‘ do roku 2050,“ říká Warren Bodley, ředitel dopravy pro střední a východní Evropu společnosti DHL Supply Chain.

Společnost DHL Supply Chain bude mít ve svém vozovém parku v Česku celkem sedm nákladních vozidel vybavených solární technologií od společnosti Trailar, která podle firmy sníží emise oxidu uhličitého o 4,5 tuny ročně u každého vozidla a zároveň zredukuje náklady za tankování a údržbu.

Solární panely vyrábějí elektrickou energii ze slunečního záření nebo přirozeného světla. Ta se používá k nabíjení akumulátoru a napájení pomocných zařízení ve vozidle. K úsporám přispívá rovněž telematický systém, který poskytuje podrobné informace o efektivitě celého systému. Prvních šest vozidel se solárními panely je v provozu od září, sedmé vozidlo bude do vozového parku DHL Supply Chain v Česku zařazeno v prosinci.

„Rozšiřování flotily vozidly s alternativními pohony je součástí našeho dlouhodobého plánu. V poslední době jsme například začali využívat tahače na stlačený (CNG) a zkapalněný (LNG) zemní plyn, testujeme auta s elektromotory. Nyní se nám podařilo realizovat plánované nasazení vozidel, která využívají solární panely,“ říká Peter Badáň, ředitel transportu DHL Supply Chain v Česku a na Slovensku.

 

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest