Martin Urban: Koronakríza potvrdila, že logistika má kľúčový význam pre fungovanie nielen hospodárstva, ale celej spoločnosti

Martin Urban: Koronakríza potvrdila, že logistika má kľúčový význam pre fungovanie nielen hospodárstva, ale celej spoločnosti

Spoločnosti, ktoré v minulosti investovali do automatizácie skladových a prepravných procesov, či už v podobe automatických skladov, alebo automatických vozíkov, majú v súčasnosti počas pandémie koronavírusu obrovskú výhodu. Dokážu totiž zabezpečiť manipuláciu a skladovanie tovaru s minimálnym počtom pracovníkom. Myslí si to Martin Urban, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Jungheinrich, ktorý sa stal na základe hlasovania členov prestížneho slovenského Klubu logistických manažérov Fachmanom roka 2020.

Čo si myslíte o úlohe logistiky v dobe koronakrízy?

Logistika patrí medzi segmenty, ktoré boli často zaznávané a odsúvané na vedľajšiu koľaj. Počas tohtoročnej pandémie sme sa však presvedčili, že bez fungujúcej logistiky nie je možné zabezpečiť kritickú infraštruktúru, najmä distribúciu potravín a liekov. Doslova možno konštatovať, že bez logistiky sa nedostane chlieb na náš stôl.

V oblasti priemyselnej výroby kríza ukázala, že aj krátkodobý výpadok dodávky niekoľkých komponentov znamená odstavenie výrobnej linky a teda rozsiahle hospodárske škody. Koronakríza potvrdila, že logistika má kľúčový význam pre fungovanie nielen hospodárstva, ale celej spoločnosti.

Do akej miery dokážu firmy pomocou automatizácie prekonať ťažkosti spôsobené pandémiou?

Koronakríza spôsobuje oneskorenie dodávky tovaru v dôsledku výpadku personálnych kapacít a sprísnenému režimu na hraničných priechodoch. Spoločnosti, ktoré v minulosti investovali do automatizácie skladových a prepravných procesov, či už v podobe automatických skladov, alebo automatických vozíkov (AGV), majú v dnešnej dobe obrovskú výhodu, pretože dokážu zabezpečiť manipuláciu a skladovanie tovaru s minimálnym počtom pracovníkom.

Podobnú výhodu majú firmy, ktoré majú prepracované elektronické systémy riadenia dodávateľských reťazcov, pretože dokážu v reálnom čase monitorovať a riadiť materiálové toky, čo v praxi znamená napr. presmerovanie prepravy na inú trasu, zabezpečenie dodávky tovaru z iného distribučného centra, či od iného dodávateľa. Vďaka automatizácii dokážu teda oveľa pružnejšie reagovať na výkyvy vo výrobe, v materiálovom toku, či v objeme objednávok.

V prípade Jungheinrichu akým spôsobom pomohla automatizácia?

V našej spoločnosti, či už vo výrobných závodoch, alebo v oblasti skladovania a distribúcie a náhradných dielov, sme prirodzene v automatizácii a digitalizácii popredu. Bezobslužné AGV vozíky, rovnako aj plne automatické sklady môžete nájsť v každom z našich výrobných závodov a v distribučných skladových centrách. Je pre nás preto jednoduchšie sa vysporiadať s niektorými z nástrah aktuálnej situácie.

Rovnako nám to pomáha adekvátne reagovať na zmeny v prioritách našich zákazníkov, alebo s problémami na strane dodávateľov, s ktorými sme v tomto vlastne na jednej lodi. V oblasti administratívy nám veľmi pomáha nasadenie moderných informačných a komunikačných systémov, vďaka čomu sme dokázali veľmi rýchlo prejsť na čiastočný home office bez poklesu kvality, alebo rýchlosti nami dodávaných produktov a služieb. Ale nielen automatizácia, ale aj spoločná zodpovednosť a výnimočné pracovné nasadenie všetkých našich kolegýň a kolegov sú dôležitými faktormi úspechu v časoch pandémie.

Ako sa prejavuje koronakríza v záujme klientov o produkty vašej spoločnosti?

Je cítiť na chovaní klientov, že zvažujú možné riešenia s bezobslužnou technikou, aj keď sa jedná o dlhodobo pôsobiace spoločnosti a predtým sa tejto myšlienke nevenovali. Napriek tomu, že v súčasnosti sa chová celý segment opatrne čo sa týka najbližších investícii, a všetci sa snažia o čo najefektívnejšie a veľmi hospodárne konať, môžeme konštatovať, že záujem o naše riešenia z Industry 4 portfólia je vyšší.

V kontraste s vyššie uvedeným je najväčší záujem práve o najnákladnejšie riešenia, ktoré ponúkame, a to o plneautomatické skladové systémy so žeriavovými zakladačmi. Vysvetľujeme si to tak, že mnoho firiem pri svojich expanziách narazili na strop v skladových a personálnych kapacitách v ich prevádzkach a hľadajú moderné možnosti ako situáciu riešiť a byť pripravený aj na budúce výzvy a rozširovanie.

Inovácie posúvajú firmy k lepším výkonom aj k efektívnejším procesom…

Inovácie pomáhajú firmám vytvárať pridanú hodnotu pre konečného zákazníka, zlepšovať trhovú pozíciu, zvyšovať efektívnosť, alebo znižovať náklady. Bez inovácii klesá konkurencieschopnosť. Spoločnosť, ktorá nevenuje dostatočnú pozornosť  inováciám, je odsúdená na dlhodobú stagnáciu a hrozí jej zánik. Jungheinrich nielen sleduje najnovšie trendy, ale snaží sa ich vytvárať a neustále potvrdzovať pozíciu lídra v oblasti inovácií.

Ako vidíte budúcnosť logistiky v kontexte automatizácie, digitalizácie a robotizácie? 

Logistiku čakajú v najbližších rokoch veľké zmeny. V prvom rade pôjde o zmenu princípov riadenia nielen výroby,  ale aj materiálových tokov a logistiky v súlade s trendmi Industry 4.0. Simulácia a optimalizácia logistických procesov budú samozrejmosťou. K tomu je potrebné pripočítať technologické zmeny v zariadeniach manipulačnej techniky, ktoré budú štandardne vybavené komunikačnými modulmi umožňujúcimi vzájomné prepojenie ako aj komunikáciu s nadradenými systémami.

Vďaka masívnemu nasadeniu informačných systémov riadenia skladu (WMS) a ich prepojiteľnosti s ďalšími informačnými systémami a aplikáciami na strane zákazníka ako aj dodávateľa, budú mať oprávnené osoby okamžitý prehľad o polohe tovaru, potrebách a stave zásob. Vďaka tomu zanikne množstvo administratívnych pozícii.

Myslím si, že dôjde aj k zmenám v organizácii práce. Súčasní operátori pracujúci v rôznych sekciách logistiky ako aj výroby budú presunutí k práci s vyššou pridanou hodnotou a ich pôvodnú pracovnú náplň, teda samotné manipulačné a transportné úkony budú vykonávať rôzne automatizované/robotické systémy. Úlohou operátorov bude monitorovanie a dohliadanie nad automatizovanými činnosťami a vykonávanie prípadných zmien a zásahov.

Stali ste sa Fachmanom roka 2020. Čo to pre vás znamená?

Vážim si to a som veľmi rád, že členovia Klubu logistických manažérov ocenili našu dlhoročnú úspešnú prácu a hlasovali aj prostredníctvom mňa za Jungheinrich.

Ešte sa vráťme na chvíľu k aktuálnej situácii. Do akej miery ovplyvnila pandémia koronavírusu vašu spoločnosť?

Na jednej strane pozorujeme pokles dopytu po štandardnej manipulačnej technike, na druhej strane sa trh v našej brandži – internej logistike uberá viac k automatickým riešeniam ako sú bezobslužné AGV vozíky a plne automatické sklady. Ďalší trend, ktorý súčasná situácia urýchlila, je predaj štandardných vysokozdvižných vozíkov cez internet. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným a my sme pripravení boli, pretože sme pred 3 rokmi sprevádzkovali E-shop Profishop zameraný na tovar a zariadenia pre logistické, výrobné a obchodné spoločnosti.

Zvládate aj druhú vlnu pandémie?

Na druhú vlnu pandémie sme lepšie pripravení ako na prvú. Už približne vieme, čo nás čaká a máme zavedené procesy a plány ako minimalizovať riziko nákazy, či dokonca prerušenia prevádzky. V prvom rade sa snažíme chrániť našich zamestnancov a zabezpečovať služby našim zákazníkom. Okrem dodržiavania všetkých odporúčaných preventívnych opatrení pracuje viac ako polovica kolegýň a kolegov z oblasti administratívy formou home office.

Odborní poradcovia pokračujú v navštevovaní zákazníkov, alebo sú s nimi v kontakte prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov typu Skype, vždy podľa preferencie zákazníka. Schopnosť poskytovania servisných služieb a dodávania tovaru nie je momentálne nijako ohrozená. Našou výhodou je aj skutočnosť, že centrálny sklad náhradných dielov pre strednú a východnú Európu sa nachádza pri Bratislave, t.j. aj v čase uzatvorených hraníc sme boli schopní pružne reagovať na požiadavky našich zákazníkov.

 

Autor: Tomáš Szmrecsányi, šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky SK

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest