MiR500 znižuje náklady na prepravu v Schneider Electric

MiR500 znižuje náklady na prepravu v Schneider Electric

Spoločnosť MiR, medzinárodný líder na trhu mobilných robotov, oznámila nasadenie mobilného robota MiR500 v spoločnosti Schneider Electric Industries, vo výrobnom zariadení Bukowno v Poľsku.

Autonómne mobilné roboty prepravujú palety s tovarom, ktoré majú hmotnosť až 400 kg, medzi výrobou a skladmi, pričom pomáhajú optimalizovať internú logistiku, redukovať prepravné náklady a zlepšiť úroveň bezpečnosti. V rozhodnutí pre technológiu MiR hrala hlavnú úlohu flexibilita, pracovná bezpečnosť, prepravná nosnosť a jednoduchosť použitia.

Zníženie logistických nákladov

Na základe ROI kalkulácií o znížení nákladov na internú logistiku a potrebu paliet zákazník odhaduje rýchlu návratnosť investície do technológie mobilných robotov. „Nasadenie mobilných robotov schopných prepravy produktov v dvoch vrstvách na jednej palete nám umožnilo umiestniť do kamiónu viac tovaru. To nám pomáha redukovať prepravné náklady a vďaka nižšiemu počtu paliet optimalizovať celkové náklady,“ hovorí Agnieszka Naleźnik-Jurek, manažérka technického oddelenia v Schneider Electric.

Robot MiR500 pracuje 24 hodín denne v trojzmennej prevádzke, pričom pokrýva 8 prepravných trás s priemernou dĺžkou 140 metrov. Počas jednej zmeny prejde robot 5,5 – 6 km. Po zadaní úlohy od pracovníka skladu robot vyzdvihne prázdnu paletu v sklade a prevezie ju k výrobnej linke. Tu prázdnu paletu odloží na rack a vyzdvihne paletu naloženú tovarom, ktorú prepraví do skladu. Ak nie je aktuálne dostupná žiadna ďalšia úloha, automaticky odíde do nabíjacej stanice.

„Autonómne roboty MiR umožňujú podnikom optimalizovať internú logistiku bez nutnosti zmeny výrobného prostredia, a to vďaka vysokej nosnosti, flexibilite a jednoduchému použitiu. Tieto výhody boli rozhodujúce aj pre technických pracovníkov v Schneider Electric Bukowno,“ hovorí Lukasz Maka, manažér MiR Robots v spoločnosti Astor, ktorá je lokálnym partnerom MiR na poľskom trhu.

MiR500 je vybavený zdvižným modulom MiR Pallet Lift, ktorý zjednodušuje vyzdvihovanie paliet umiestnených na MiR Pallet Racku. Inštalované I/O senzory prepojené s Wi-Fi sieťou poskytujú informácie o aktuálnej pozícii robota, čo dovoľuje neustále monitorovať trasu prepravovaných paliet. Všetky informácie o objednávkach sú dostupné v rámci interného podnikového systému. Po niekoľkých mesiacoch ostrej prevádzky dokázali v Schneider Electric optimalizovať internú prepravu do takej miery, že bolo možné zapojiť robot MiR aj do ďalšieho výrobného procesu.

Pôvodná AGV technológia neumožňovala akékoľvek zmeny výrobného nastavenia a zakaždým bolo nutné prekonfigurovať celú operáciu. Vďaka flexibilite robota MiR mohol zákazník reorganizovať výrobné nastavenia oveľa rýchlejšie,  bez dodatočných nákladov a bez nutnej externej podpory.

Vyššia úroveň bezpečnosti

360-stupňové laserové skenery, ktoré neustále monitorujú okolité objekty, zaručujú najvyššiu úroveň bezpečnosti na pracovisku. V porovnaní s predchádzajúcimi AGV vodiacimi káblami, ktoré boli ľahko prehliadnuteľné, MiR robot pracuje bezpečne aj v dynamickom prostredí – deteguje ľudí aj stroje vo svojom okolí a v prípade potreby sa zastaví či prekážku obíde. 3D kamera a laserové skenery sú štandardným vybavení všetkých robotov MiR.

Úroveň bezpečnosti zvyšuje zvuková a svetelná signalizácia. Pred vstupom do miestnosti, v ktorej sa pohybujú ľudia, MiR500 upozorňuje na svoju prítomnosť zvukovými signálmi a po nastavenom čase vyjde až potom na pracovisko. Počas prevádzky je osvetlený modrou farbou, ktorá je v Schneider Electric povinná pre všetky pohybujúce sa stroje.

„Nasadenie robota MiR bolo našimi technikmi prijaté veľmi dobre. MiR500 v súčasnosti prepravuje palety s tovarom, ktoré majú hmotnosť až 400 kg, funguje v trojzmennej prevádzke, 24 hodín denne. Výhody sú zjavné hlavne z pohľadu skladových pracovníkov, ktorí oceňujú jednoduchosť a užívateľskú prívetivosť webového rozhrania. Tak isto oceňujú úsporu skladovej plochy, ktorú prinieslo odstránenie AGV infraštruktúry,“ uviedol Marcin Hat, technik robotických výrobných procesov v Schneider Electric. Roboty MiR sa využívajú aj v ďalších výrobných zariadeniach Schneider Electric v Bulharsku, Taliansku a Francúzsku.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest