IVECO rozširuje ponuku služieb a dopravných riešení

IVECO rozširuje ponuku služieb a dopravných riešení

Cieľom je im pomôcť efektívne riadiť a spravovať svoj vozový park aj celú podnikateľskú činnosť a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť, ziskovosť a udržateľnosť. Názov bol vytvorený s cieľom uľahčiť orientáciu v rozsiahlej ponuke služieb IVECO, aby zákazníci mohli ľahko nájsť riešenia, ktoré zodpovedajú ich konkrétnym požiadavkám.

Vďaka IVECO ON sú zákazníci neustále v kontakte s odborníkmi IVECO, ktorí im tak môžu poskytovať relevantné odpovede a pomôcť im udržať ich vozidlá čo najdlhšie v prevádzke a tým tiež zaistiť nepretržitý chod ich podnikania. Názov IVECO ON, teda „IVECO za chodu,“ vyjadruje ako je firma svojim zákazníkom kedykoľvek k dispozícii, inými slovami povedané, vždy pripravená riešiť ich potreby.

„IVECO ON otvára svet služieb navrhnutých a určených práve pre našich zákazníkov,“ povedal Thomas Hilse, prezident značky IVECO. „Vytvára ekosystém integrovaných riešení,ktorých cieľom je pomôcť našim zákazníkom riadiť ich podnikanie efektívnejšie, jednoduchšie a výhodnejšie. Neustále vyvíjame nové služby, aby sme ich podporovali inovatívnymi spôsobmi. Novo pripojené služby IVECO ON predstavujú v oblasti starostlivosti o zákazníkov dvojitý prielom. Najskôr premenia vozidlo na platformu, ktorá komunikuje a prijíma dáta v reálnom čase, a následne robí zo značky IVECO skutočného poradcu pre zákazníkov a vodičov. Meníme samotnú koncepciu služieb, v ktorej rámci IVECO ON už dnes poskytuje dopravné služby zajtrajška.“

IVECO ON je zastrešujúci názov pre široké portfólio digitálnych funkcií a služieb, zameraných na zlepšenie prevádzkyschopnosti vozidiel a efektivity a produktivity vozového parku pri súčasnom znižovaní celkových nákladov na vlastníctvo a zaistenie bezpečnosti a pohodlia vodiča. Služby ponúkané pod značkou IVECO ON, ktoré sa neustále rozširujú, sú organizované do piatich oblastí:

Vozové parky – Cieľom je zaistenie efektívnej správy vozového parku prostredníctvom monitorovania spotreby paliva a činnosti vodičov, plánovania pracovných úloh, optimalizácia trás a odosielanie objednávok. Zahŕňa aplikáciu IVECO Web Api, ktorá jednotlivým majiteľom umožňuje vďaka flexibilnej integrácii dát riadiť svoje vozové parky vybavené vozidlami rôznych značiek pomocou jediného nástroja.

Prevádzkyschopnosť vozidiel – Účelom je udržať vozidlo na ceste v prevádzkyschopnom stave, zamedziť nepredvídaným poruchám a poskytovať náležitú cestnú asistenciu. Vďaka monitorovaniu vozidla z riadiaceho centra je možné poskytovať asistenciu na diaľku a rovnako zamedzit neplánovaným zastávkam. Okrem toho je k dispozícii služba IVECO Top Care, ktorá poskytuje kľúčovým zákazníkom prednostný prístup, ktorý im v prípade potreby plne prislúcha.

Starostlivosť – Oblasť starostlivosti je zameraná predovšetkým na majiteľov, vodičov a všetky vozidlá na ceste,  a to prostredníctvom systému monitorovania a hlásenia. Služba Smart Report poskytuje vodičom konkrétne tipy, ako zlepšiť štýl jazdy z hľadiska optimalizácie spotreby paliva a celkového stavu vozidla. Vodiči nákladných vozidiel môžu taktiež využívať aplikáciu Easy Way, ktorá im vďaka jednoduchému ovládaniu výrazne uľahčí pobyt za volantom a zvýší ich pohodlie.

Údržba a opravy – Cieľom je poskytnúť špecializovanú asistenciu s možnosťou vytvorenia servisných zmlúv zákazníkovi na mieru. K dispozícii je produkt „Elements,“ ktorý ponúka balíčky služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú konkrétnym potrebám zákazníkov.

Diely – Táto oblasť dopĺňa ponuku IVECO ON o zabezpečení originálnych dielov a príslušenstva značky IVECO. Zákazníci môžu svoje vozidlo vybaviť originálnym príslušenstvom a zakúpiť nové diely značky IVECO zo sortimentu produktových tried Genuine Parts, Reman a Nexpro.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest