IPEC stavia v Senici výskumno-vývojové centrum

IPEC stavia v Senici výskumno-vývojové centrum

Developerská skupina IPEC začala pre nemeckého investora s výstavbou výskumno-vývojového centra a výrobných hál v senickom priemyselnom parku.

V prvej fáze tu vznikne čiastočnou prestavbou a pripojenou novostavbou existujúcich budov, výskumno-vývojové centrum, v ktorom nájdu prácu najmä vysokokvalifikovaní inžinieri. Následne pribudnú aj nové výrobné haly s celovou rozlohou až 20 000 m². Vzniknú vedľa existujúcich výrobných prevádzok. Developerom a vlastníkom projektu je IPEC, stavebníkom Strabag. Prácu tu nájde v prvej fáze spolu 70 inžinierov. Nemecký výrobca si vzniknuté kapacity od IPEC-u prenajme na 15 rokov. Stavba sa bude užívateľovi odovzdávať v auguste 2021.

„Takéto projekty neďaleko menších miest a väčších obcí by mohli byť motorom regionálneho rozvoja,“ hovorí CEO IPEC-u Ivan Čarnogurský a dodáva: „Musíme ich však funkčne a ekonomicky prispôsobiť špecifickým podmienkam prostredia, ktoré sa ekonomicky odlišuje od veľkých štandardizovaných lokalít, no neznížiť ich funkčnú a dizajnovú úroveň. Máme množstvo skúsenosti ako na to.“

IPEC aktuálne komunikuje s verejnými inštitúciami o možnosti výstavby podobných menších verejnoprospešných priemyselných parkov na viacerých lokalitách VÚC Trnava, Žilina a Prešov.

„Menšie priemyselné parky, ktorých spoločne zdieľaná infraštruktúra by mohla vzniknúť aj vďaka mechanizmom pomoci z Európskej únie, či od samospráv, by mali byť protiváhou podpory koncentrovanej výstavby veľkých výrobných areálov pre medzinárodných investorov. Vytvorenie systému podpory slovenských malých a stredných firiem, ktoré budú nielen priamymi dodávateľmi medzinárodných výskumných centier, ale dokážu poskytnúť životné zázemie aj pre ich vysokokvalifikovanú pracovnú silu, je pre regióny veľmi dôležité Teším sa, že takáto príležitosť sa vyskytla v našom Trnavskom kraji.“ dodáva predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

IPEC Group aktuálne uzatvára veľmi úspešný projekt D1 Park Senec, v rámci ktorého počas 25 rokov vznikol najväčší logistický areál v strednej Európe.

„Som veľkým fanúšikom investícií s vysokou pridanou hodnotou a presunu štátnej podpory mimo veľkých sídiel západného Slovenska. Štát by mal v budúcnosti podporovať iba investície preukázateľne podporujúce výskum a vývoj, respektíve smerujúce o regiónov, ktoré takúto pomoc akútne potrebujú,“ upozorňuje minister hospodárstva Richard Sulík.

„Veľmi pozorne sme sledovali prípravu tejto významnej investície, intervenovali za jej podporu. Takáto investícia je mimoridne kľúčová z dôvodu, že okrem vytvorenia počiatočných viac ako 70 inžinierskych miest strategicky zabezpečuje udržanie výroby klimatizácií pre automobilový priemysel v Senici. V súčasnosti ide o 400 až 500 pracovných miest,“ uvádza primátor Senice Martin Džačovský.

IPEC Group, ktorý pôsobí na developerskom trhu viac ako 25 rokov, sa počas svojej existencie podieľal na projektoch s celkovou úžitkovou plochou vyše 2 000 000 m². Úspešne zdevelopoval 10 veľkých logistických či priemyselných areálov. Ich prínos pre slovenskú ekonomiku dnes ročne predstavuje viac ako 0,6 % HDP krajiny. Medzi jeho najvýznamnejšie realizované projekty patria Firemné centrum služieb Tuhovské, Bratislava; Logistický areál Senec a tiež ďalších tridsať výrobných areálov na Ukrajine, v Rumunsku, Čechách a na Slovensku. V oblasti bytovej výstavby skupina realizovala dvanásť bytových komplexov. V súčasnosti tiež skupina prenajíma svojim partnerom viac ako 20 000 m² priestorov rôznych funkcionalít.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest