Dachser Air & Sea Logistics: Ťažký náklad na ceste

Dachser Air & Sea Logistics: Ťažký náklad na ceste

Dachser Air & Sea Logistics organizoval prepravu nadrozmerného nákladu − stroje pre výrobu automobilov. 138-tonový náklad bol prepravený po mori z Brazílie do Mexika.

Po demontáži stroja na 14 častí vážil najväčší kus − kompresor − 125 ton. Cesta bola najprv realizovaná cestnou prepravou na podvozku pre ťažké náklady z brazílskeho štátu Sao Paulo, potom kontajnerovou loďou do Mexika, kde náklad opäť prevzal kamión a realizoval poslednú míľu do výrobného závodu v centrálnom Mexiku.

Dachser Air & Sea Logistics prepravil nadrozmerný stroj pre výrobu automobilov z Jundiaí v Brazílii do mesta Silao v Mexiku. Tento projekt si vyžiadal expertov z Dachser pobočiek v Brazílii, Mexiku a USA, ktorí spojili svoje logistické know-how. „Našich zákazníkov pravidelne podporujeme v riešení ich komplexných logistických výziev,“ hovorí Guido Gries, Managing Director Dachser Americas.

„Komplexné projekty s nadrozmerným nákladom vždy predstavujú špeciálnu výzvu. Okrem hlbokých znalostí vyžadujú také projekty tiež inovatívny spôsob myslenia.“ Skúsenosti a hustá logistická sieť v Latinskej Amerike boli pre zákazníka rozhodujúcim faktorom pre výber spoločnosti Dachser za logistického partnera.

Prvá časť: po Brazílii na lowdeck návese

Od začiatku bola táto preprava veľkou výzvou: stroj bol stále v prevádzke a bol umiestnený v zapustenej nádrži s hĺbkou 5,5 metra. Dachser si v Brazílii najal lokálneho partnera − špecialistu na manipuláciu s ťažkými bremenami, aby časti stroja z nádržky vyzdvihol. Komponenty stroja potom museli byť demontované na 14 častí s rôznymi rozmermi. Dôležitá pritom bola aj rýchlosť prác − logicky čas odoslania v Brazílii ovplyvňoval aj čas doručenia v Mexiku.

Cesta pokračovala na viacnápravovom návese po vopred schválenej trase do prístavu Santos. Z dôvodu reštrikcií spojených s pandémiou COVID-19 nemal náklad policajný sprievod a bola mu povolená cesta cez čiastočne hornatý terén len od 23 do 6 hodín ráno. Ťažkému nákladu trvalo celkom sedem dní, kým prekonal takmer 160 kilometrov z Jundaiaí do prístavu v Santos.

„Keď sa plánuje preprava takých rozmerov, musíte zohľadniť viacero faktorov. Ale od samotného začiatku sme vedeli, že kľúčovou bude u tohto projektu komunikácia,“ hovorí João Caldana, Managing Director Dachser Brazil. A dodáva: „Projekt vyžadoval služby viacerých rôznych strán − od úradov vystavujúcich potrebné povolenia, cez colného sprostredkovateľa a miestnu samosprávu až po pozemného a námorného prepravcu. Aby bola zaistená bezproblémová realizácia takéhoto projektu je nevyhnutné každú zo strán udržiavať v tempe a plne angažovanú.“

Kontajnerovou loďou do Mexika

Pri zariaďovaní námornej prepravy bolo nevyhnutné rozhodnúť medzi využitím konvenčného lodenia a Ro-Ro loďou. Po dôkladnej analýze nákladov, prepravných časov a okrem iného aj bezpečnosti pri preprave nákladu sa Dachser rozhodol pre riešenie, konvenčnú break bulk prepravu. To ponúka odosielateľovi flexibilitu pri nakládke a vykládke a tiež pri skladovaní a súčasne prináša efektivitu v pomere náklady a dodacie lehoty.

Zásielka bola prepravovaná v podpalubí námornej lode v kontajneroch typu flat rack a platform. V spolupráci s lodiarskou spoločnosťou CMA-CGM vybral tím Dachser Brazil zodpovedajúci typ lode na prepravu nadrozmeru. Rozhodnutie padlo na kontajnerovú loď ako najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie. Náklad bol uskladnený v podpalubí lode v tzv. flat rack a platform kontajneroch.

V prístave Santos zásielku čakala ďalšia výzva: aby sa pri nakládke ťažkého nákladu zabránilo potenciálnej kolízii s terminálovými žeriavmi, Dachser zariadil plávajúci žeriav, ktorý umožnil posádke nakladať na opačnej strane lode, a tak sa vyhnúť terminálovým žeriavom. Na to bolo potrebné dobré počasie, aby mohlo byť pri zdvihu zaistené presné rozloženie hmotnosti.

Vplyvy COVID-19 boli i tu

Po 30 dňoch na mori dorazil náklad do prístavu Veracruz v Mexiku na pobreží Atlantického oceánu. Bolo to na konci mexického sviatočného víkendu, ale dobre koordinované plány tímu Dachser Mexico zabezpečili, že sviatok prepravu nijako nespomalil. Náklad bol preložený priamo z lode na kamión pre nadrozmerný náklad, ktorý čakal vedľa lode. Colné formality potom boli vybavené počas nasledujúceho dňa.

Podobne ako u realizácie prvej časti trasy v Brazílii bol náklad prepravený pozemnou cestou z prístavu do výrobného závodu, a to za dodržania preventívnych opatrení na mieste vykládky z dôvodu koronavírusovej pandémie. Aj napriek vopred schválenej trase po cestách nižších tried musel Dachser svoj plán konfrontovať s dočasnými uzávierkami, danými časovými oknami a chýbajúcou policajnou eskortou. 700 kilometrov dlhá trasa z prístavu vo Veracruz do výrobného závodu zákazníka v Silau v centrálnom Mexiku potom trvala dlhšie ako tri dni. Akonáhle ťažký náklad dorazil do svojej cieľovej destinácie, z kamióna ho zložili tri žeriavy.

Spoločné dosiahnutie zdanlivo nedosiahnuteľného

„Úspešná implementácia projektu takéhoto rozsahu naviac v dobe pandémie, je obrovský úspech,“ hovorí Edgardo Hamon, Managing Director Dachser Mexico, a dodáva, „ukazuje to, ako dobre spolupracujú jednotlivé národné organizácie v rámci rodiny Dachser, aby dosiahli toho, čo sa javí ako nedosiahnuteľné.“

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest